Josef Hoffmann – Oswald Oberhuber: Vůle k celku

● 14/06/2011–30/10/2011
Muzeum Josefa Hoffmanna
Martina Lehmannová
Archiv výstav

Oswald Oberhuber (*1931), žák Fritze Wotruby a Williho Baumeistera, patří i průkopníkům informelu v rakouském malířství a sochařství. Už od 50. let minulého století zásadním způsobem ovlivňoval vývoj umělecké tvorby v Rakousku. Působil jako umělec, majitel galerie, profesor a v letech 1973-1995 i jako děkan Vysoké školy užitého umění ve Vídni. Oberhuberovy kresby a objekty lze považovat za tvůrčí počiny navazující na tvorbu Josefa Hoffmanna a rozvíjející jeho krédo, že přístup umělce má být komplexní a všezahrnující. Oswald Oberhuber a Peter Noever také společně iniciovali první souhrnnou výstavu z díla Josefa Hoffmanna v Rakousku (1987).

___
Za podpory Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Valoch & Valoch

30/9/2022–27/8/2023
Pražákův palác
Umění
Archeologie a konceptuální umění Výstava na příběhu otce Karla Valocha a jeho syna Jiřího Valocha zkoumá vztah mezi archeologií a konceptuálním uměním. Nález zlomku…

Tužkou, štětcem mezi mistry: Portrét a figura

● Pondělky 15/05/2023–19/06/2023 od 18–21.00 H
Pražákův palác
Dospělí, Program, Senioři
Výtvarný kurz zaměřený na kresebné a malířské zvládnutí portrétu a figury pod vedením lektora a malíře Josefa Bubeníka. Kurz je realizován formou šesti lekcí před…

Finále soutěže Máš umělecké střevo?

● 26/05/2023–04/06/2023
Pražákův palác
Design, Umění, Výstavy
Finále 14. ročníku soutěže, během kterého budou prezentovány nejlepší studentské projekty na téma JÍDLO. Od 26. 5. do 4. 6. 2023 bude zároveň možné shlédnout…