FRAME

● 05/06/2013–07/07/2013
Místodržitelský palác
Archiv výstav

Výstava vítězných prací 8. ročníku mezinárodní fotografické soutěže FRAME, jejímž cílem je poskytovat reprezentativní prostor pro uplatnění volné tvorby fotografům ze střední Evropy.

Soutěže FRAME se ve velké míře zúčastňují studenti vysokých škol a mladí profesionální fotografové z Čech, Slovenska, Polska a Maďarska. Před komisí se tak rozprostírá situace, která v nemalé míře hovoří o stavu nebo charakteru fotografie tvořené nastávající generací ve středoevropském regionu. Na jejím základě je možné formulovat i určitá stanoviska směrem do externího prostředí.

Do soutěže bylo v tomto roce přihlášeno téměř 130 prací, z nichž je možné značnou část  souborů zařadit do tzv. inscenované fotografie, často dotvořené v počítači. Četné zastoupení měly také soubory mapující periferie, okraje měst nebo obcí s pohledy na banální objekty či málo identifikovatelné prostory. Ty mohly vzniknout doslova „všude a nikde“. Zatímco inscenované fotografie většinou zaznamenávaly jakési psychologicky působící stavy, které se prostřednictvím „bezprizorního“ jedince či podivného zátiší vyrovnávají se stavem dnešní společnosti, fotografie periferií byly naopak záměrně indiferentní, bez určení identity místa a prostoru. Mnohé fotografické soubory jako by se „vezly“ na křídlech určitých trendů současné fotografie, či lépe řečeno nedávné fotografie.

Téměř zcela absentovala dokumentární nebo reportážní fotografie. Je to fakt, který má všeobecný charakter. Tato absence je totiž přítomná nejen na vysokých školách, ale i ve výstavních síních. Na školách se skutečně programově věnuje dokumentu jen několik zájemců. Možná to souvisí i s tím, že autorita pravdy v rámci dokumentární fotografie dostala řádně zabrat vstupem digitálních médií na scénu. A proto převládla potřeba ovládnout a mít při inscenování obrazu absolutní kontrolu na tím, co fotografujeme.

Z přihlášených prací byl také cítit jistý návrat k modernistické fotografické tradici. Většinou šlo o nenápadné projekty, které laborovaly na poli experimentu, abstrakce, obyčejnosti a černo-bílé škály. Myslím si, že jde o polohu v současné fotografii, která bude postupem času sílit. A možná opět poskytne určitý druh stability ve světě postaveném na tekutosti a permanentní proměnlivosti.

Bohunka Koklesová, historička umění, členka poroty FRAME012,
VŠVU v Bratislavě

O výsledcích rozhoduje pětičlenná odborná porota. V předchozích ročnících hodnotili Miroslav Vojtěchovský, Jindřich Štreit, Jana Bömerová, Josef Moucha, Jana Hojstričová, Lucia L. Fišerová, Tomáš Pospěch, Ivan Pinkava, Aleš Kuneš, Jiří Pátek, Pavel Dias, Peter Korniss, Iren Stehli, Miroslav Hladík, Thomas Licek, Bohunka Koklesová, Maja Dabrowska.


Organizátorem soutěže FRAME je MIMO, sdružení pro přesahy fotografie. Hlavními partnery soutěže jsou společnosti Canon a EIZO.

Výstava probíhá pod záštitou primátora města Brna Romana Onderky.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

„Prvních třicet“ (1873–1903) aneb od Světové výstavy po Prostřený stůl

Uměleckoprůmyslové muzeum
Stálé expozice, Výstavy
Mezi prvním a druhým patrem brněnského Uměleckoprůmyslového muzea se nachází tzv. Votivní sál. Prostoru dominuje vitráž od brněnského malíře Emila Pirchana s alegorickým vyobrazením…

ART IS HERE: Moderní umění

Pražákův palác
Stálé expozice
Ve druhém patře Pražákova paláce se nachází stálá expozice Moderního umění zaměřená na prezentaci tvůrců české moderny a meziválečné avantgardy (Bohumil Kubišta, Antonín Procházka,…

Made by Fire / Brno

16/11/2023
Tisková zpráva
Tiskové zprávy i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s…