A proč? Book Club: Petra by Marianna Coppo

Petra is a little rock who believes she is a mighty mountain, an egg, an amazing island and eventually, a little girl’s pet rock. What will she be tomorrow? Who knows? But she’s a rock, and this is how she rolls! This program with lecturer Diana Buritica is perfect for kids from 2 till 7 […]

Sobotní ateliér: V Jeskyni

Co mají společného umělec a archeolog? Právě na to se podíváme během tohoto říjnového sobotního ateliéru v Pražákově paláci. Projdeme se při tom novou výstavou Valoch & Valoch, která nás zavede do prostředí archeologických nalezišť, pravěkých jeskyní, ale také monumentálních děl landartu. V prostorách nové Herny budeme hledat pravěké artefakty a vyzkoušíme si také umění […]

A Proč? Book Club: Where the wild things are by Maurice Sendak

A classic children’s story about a wild and naughty boy who is sent to bed without his supper by his exhausted mother. This is a wild and fun book with stunning illustrations that will make us use our imagination. This program with lecturer Diana Buritica is perfect for kids from 2 till 7 years of […]

Nejkrásnější české knihy roku 2021

Soutěž o Nejkrásnější české knihy roku, kterou pořádá Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví, zveřejnila nominace 57. ročníku. Publikace nominované v sedmi kategoriích vybrala technická a výtvarná komise složená z výtvarníků, grafických designérů, teoretiků umění a polygrafů z celkového počtu 343 přihlášek. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 23. května 2022 v CAMP – Centru architektury a městského plánování. […]

We shall overcome

Prostor Atria v Pražákově paláci je dlouhodobým hájemstvím současného umění. Příští tři výstavní termíny budou zasvěceny projekcím pohyblivému obrazu a Atrium se transformuje na malý kinosál. Na základě práce „Berlín duben 1945“ byl vyzván její autor Tomáš Svoboda, aby toto své dílo zasadil do širšího pásma prací současných autorek a autorů zabývajícími se médiem pohyblivého obrazu. […]

Tužkou, štětcem mezi mistry – základní kurz

Základní kurz kresby a malby pod vedením lektora a malíře Josefa Bubeníka sestává z deseti lekcí před originály uměleckých děl v expozicích a výstavách Pražákova paláce a Místodržitelského paláce. Více informací na edukace@moravska-galerie.cz nebo 532 196 177. Prodej vstupenek přes server GoOut nebo na pokladně Pražákova paláce. Vstupné – 3000 KčNákup vstupenek již brzy na […]

Sobotní ateliér: Teo a Hans – noty a barvy

Byly jednou dva domy. Oba postavil vídeňský architekt Theophil von Hansen. V jednom bydlí hudba, ve druhém obrazy a sochy. Jak vypadá expozice Moravské galerie? A jaké to je být hudebníkem v orchestru? Dvouhodinový hudebně-výtvarný program pro děti 6-12 let bez doprovodu rodičů ve spolupráci s Filharmonií Brno. Lektorské vedení: Michaela Gerichová a Kristýna Drášilová. […]

Vernisáž: Valoch & Valoch

Přijměte pozvání na slavnostní zahájení výstavy Valoch & Valoch, která na příběhu otce Karla Valocha a jeho syna Jiřího Valocha zkoumá vztah mezi archeologií a konceptuálním uměním. Vernisáž se uskuteční 29. září od 18 hodin v Pražákově paláci. Součástí programu bude hudební vystoupení JIŘÍHO SUCHÁNKA, jeho hudba a zvuky často vznikají sofistikovanými konceptuálními přístupy (sonifikace […]

Kurz dějin umění: Od starověku po současnost

Oblíbený celoroční cyklus přednášek, který vás provede chronologicky základními érami dějin umění od starověku po současnost, začne opět na podzim 2022. Kurz bude probíhat vždy jednou za čtrnáct dní a je určený všem, kteří chtějí získat všeobecný přehled o dějinách umění nebo se chtějí připravit na studium dějin umění a příbuzných oborů na vysokých školách. […]

Rajlich 100 / Jan Rajlich – Art & Design

Cílem výstavy v Pražákově paláci je představit analytický výběr z Rajlichovy celoživotní tvorby. Jeho hlavní doménou byl grafický design a vizuální komunikace s přesahy do architektury, průmyslového designu, výstavnictví a scénografie, k nimž čerpal podněty ze své volné tvorby, malířství, grafiky, tapisérií art protis a prostorových objektů. Ve své všestrannosti navázal na modernistickou tradici meziválečného Brna. Autoři vychází […]