Otevřený depozitář Řečkovice

Stavba nové depozitární budovy Moravské galerie v Brně v Brně-Řečkovicích
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu registrační číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007841 je stavba nové depozitární budovy a pořízení jejího nezbytného vybavení, čímž bude zabezpečena odpovídající ochrana sbírky Moravské galerie v Brně a její uchování pro další generace. Výstupem projektu bude nový otevřený depozitář, který přispěje k vyváženému rozvoji území s pozitivním vlivem na zvyšování kulturního povědomí veřejnosti.