SBÍRKA KRESBY A GRAFIKY – digitalizace a zpřístupnění

Reg. č. 0342000086

Termín realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Hlavním záměrem tohoto projektu je prostřednictvím nových technologií zpřístupnit umění, resp. sbírkové předměty široké veřejnosti, a tím zvýšit její znalosti, vzdělávání a umožnit jí snadný a bezplatný přístup k tisícům snímků vizuálních uměleckých děl. Cílem projektu je profesionální digitalizace podsbírek kresby a grafiky a jejich zpřístupnění v rámci katalogu sbírky on-line https://sbirky.moravska-galerie.cz/katalog.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.