Místodržitelský palác

Revitalizace Místodržitelského paláce – vybudování návštěvnického zázemí a vytvoření stálé expozice starého a užitého umění

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu registrační číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007867 je stavebně adaptovat ucelenou část Místodržitelského paláce a otevřít novu stálou edukativní expozici prezentující umění od středověku až do začátku 20. století. Výstupem stavebních prací je pak vyšší návštěvnický komfort, ochrana sbírkových předmětů a vytvoření nové funkce nádvoří jako pobytového prostoru.