Místodržitelský palác

Revitalizace Místodržitelského paláce – vybudování návštěvnického zázemí a vytvoření stálé expozice starého a užitého umění.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu registrační číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007867 je zvýšit návštěvnický komfort, jednoznačně architektonicky definovat podobu Místodržitelského paláce jako budovy muzea umění, podpořit návštěvníky přívětivým a atraktivním fungováním a vytvořit bezbariérový přístup do expozic.  V provázanosti s tím radikálně zvýšit standard prezentace sbírky umění od středověku až do začátku 20. století. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email