Hidden Visegrad Heritage: Artist´s Studios On-line

Název projektu: Hidden Visegrad Heritage: Artist´s Studios On-line

Termín realizace: 1.3.2023-30.06.2025

Archiv a sbírka Jiřího Valocha se stala součástí projektu Hidden Visegrad Heritage, který se zabývá vývojem metodiky vhodné archivace a prezentace tvorby umělců a umělkyň narozených v průběhu 40. let, jejichž umělecká praxe byla spojená s rozvojem dematerializovaných uměleckých forem a konceptuálního umění ve střední Evropě. Jejich tvorba patří mezi ohrožený segment kulturního dědictví. V dobách svého vzniku v průběhu 60. a 70. let nebyla součástí oficiálního uměleckého diskurzu, a i když se v posledních letech stává předmětem odborného zájmu, stále se nepropsala do povědomí široké veřejnosti, nestala se integrální součástí veřejných uměleckých sbírek. Prostřednictvím spolupráce s žijícími umělci a umělkyněmi nebo správci uměleckých odkazů projekt cílí na zveřejnění dosud nepřístupných uměleckých archivů a děl a na popis jejich základní charakteristiky a dobových kontextů. Důležitou součástí projektu je rovněž mezigenerační sdílení a dialog, společné hledání příkladů dobré praxe v oblasti péče o umělecké sbírky a archivy. S tím je rovněž spojená citlivá otázka, jak a zda vůbec umělci a umělkyně chtějí mít kontrolu nad svým uměleckým odkazem. 

Projekt bude až do roku 2025 realizován ve spolupráci s Nadací Arton (Polsko, http://www.fundacjaarton.pl), v Moravské galerii v Brně (Česká republika, www.moravska-galerie.cz), na Technické univerzitě v Košicích (Slovensko, www.fu.tuke.sk) a v Trance Balance Kft (Maďarsko, www.acbgaleria.hu). Za Archiv a sbírku Jiřího Valocha je řešitelkou projektu Mgr. Jana Písaříková Ph.D. Projekt je spolufinancován Visegrádským fondem.