GRAFICKÝ DESIGN A BIENÁLE BRNO – DIGITALIZACE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ II.

Reg. č. 0342000087

Termín realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Hlavním záměrem tohoto projektu je prostřednictvím nových technologií zpřístupnit umění, resp. sbírkové předměty, široké veřejnosti, a tím zvýšit její znalosti, vzdělávání a umožnit jí snadný a bezplatný přístup k tisícům snímků vizuálních uměleckých děl. Cílem projektu je profesionální digitalizace ve vysokém rozlišení podsbírek grafického designu a jejich zpřístupnění v rámci katalogu sbírky on-line https://sbirky.moravska-galerie.cz/katalog. Projekt navazuje na projekt financovaný z NPO – 4.5 Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek I. – Grafický design a Bienále Brno – digitalizace a zpřístupnění realizovaný v roce 2023.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.