Demokratická revoluce objektivem Dagmar Hochové

Zpřístupnění unikátní fotodokumentace z let 1989-1992 /TL03000330
Projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA. 
Moravská galerie v Brně realizuje projekt ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR
Cílem projektu je zpracovat a zpřístupnit unikátní soubor negativů z pozůstalosti významné fotografky Dagmar Hochové (1926-2012), který vznikl jako dokumentace demokratické revoluce.
Fond je unikátní rozsahem i významem – obsahuje obrazy z veřejného života i politického zákulisí domácí i zahraniční politiky, snímané z poslanecké lavice a dalších míst vyhrazených ne fotografům, ale politickým aktérům.
Hlavní výstup projektu bude trvale přístupná databáze fotografií s komentáři odkazujícími na další zdroje informací a literaturu, která bude mít charakter internetové edice rozsáhlého pramene k politickému, kulturnímu a společenskému vývoji let 1989-1992. Snadný přístup k takovému pramenu přes internet posílí možnosti univerzitního výzkumu a výuky mimo hlavní vědecká centra, přispěje k rozvoji zájmových a osvětových aktivit na poli soudobých dějin.