ATCZ264 – JH Nově digitální

Josef Hoffmann nově zprostředkován. Muzeum Josefa Hoffmanna jako průsečík mezinárodní spolupráce a dílo Josefa Hoffmanna jako experimentální pole pro inovativní muzejní postupy, zejména aplikací digitálních technologií

Partneři projektu: MAK – Muzeum užitého umění, Vídeň, Moravská galerie v Brně, město BrtniceNDU – New Design University Privatuniversität GesmbH

Doba trvání projektu: 1.3.2021 – 31.12.2022

Projekt reaguje na (post)pandemickou situaci muzeí a prezentuje pozůstalost Josefa Hoffmanna pomocí digitálních technologií s cílem zpřístupnit ji online všem zájemcům na celém světě. Josef Hoffmann je spoluzakladatelem Wiener Werkstätte a ústřední postavou éry, která je dnes chápána jako „středoevropský modernismus“.

Na osobě Josefa Hoffmanna představí projekt první plně digitální prezentaci jeho díla, doplněnou o digitální rekonstrukci první prodejní místnosti Wiener Werkstätte ve virtuální realitě. Na následné mezinárodní konferenci se v MAKu sejde mezioborové publikum (případně online), které bude diskutovat o tom, jak lze principy designu Wiener Werkstätte přenést do současnosti. Ostatní aktivity projektu budou realizovány s ohledem na potřebu jejich kompletního digitálního zprostředkování. Muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici (dále jen MJH) bude v létě 2022 hostit dvě sezónní výstavy a novou stálou expozici, která se bude zabývat současnými trendy muzejní prezentace a bude doprovázena publikací pro děti o Josefu Hoffmannovi. Stodola v objektu MJH bude pod záštitou města Brtnice zrekonstruována a přeměněna na multifunkční prostor pro krátkodobé výstavy a doprovodné kulturní a vzdělávací akce spojené s odkazem Josefa Hoffmanna. Stodola se stane ústředním místem propojení aktivit všech partnerů. Po rekonstrukci zde bude v roce 2022 otevřena stálá expozice virtuální reality připravená MG a MAK na základě výsledků výzkumného projektu „Traces of Modernity“ vedeného NDU.

V rámci projektu budou prostřednictvím programu workshopů a přednášek hostujících lektorů vytvořeny inovativní vzdělávací aktivity, které budou probíhat v celém objektu MJH a oživí tím jeho genius loci. Komplexní odkaz Josefa Hoffmanna bude zajištěn pomyslným „překročením“ hranic budovy MJH – pro děti i dospělé v Brtnici a okolí bude zřízena pěší a cyklistická stezka po stopách Josefa Hoffmanna, která povede mimo jiné k nově obnoveným hrobům rodiny Hoffmannů.

Celkový rozpočet projektu činí 1,09 milionu eur a je z 85 % financován z prostředkůevropského fondu pro regionální rozvoj (INTERREG V-A Rakousko – Česká republika) a ze státního rozpočtu České republiky.