Projekt: Digitalizace vzorových knih a katalogů firmy J. Schreiber & Neffen z let (1874)1892 – 1945

Stránky projektu: www.schreiber-neffen.com

Moravská galerie v Brně (ČR; www.moravska-galerie.cz), Slovenská národní galerie (SR; www.sng.sk), Museum of Applied Arts, Budapest (HU; www.imm.hu) and National Museum, Krakow (PL; www.muzeum.krakow.pl)

Stručná charakteristika projektu:
Cílem projektu je digitalizace vzorových knih a katalogů firmy J. Schreiber & Neffen z let (1874)1892 – 1945 za účelem zachování významných dokladů z historie středoevropského sklářství jako evropského kulturního dědictví. Databáze digitalizovaného fondu podpoří rozvoj mezinárodní spolupráce evropských institucí, v jejichž sbírkách se výrobky firmy i jejich následovníků nacházejí a tím přispěje k prohloubení výzkumu dějin středoevropského sklářství.

Detailní popis projektu:
Unikátní, přes nepřízeň doby vzácně zachovaný, soubor vzorových knih a katalogů firmy J. Schreiber & Neffen (pro přehlednost je v textu užíván název firmy „J. Schreiber & Neffen“, i když předkladatel projektu nepomíjí změny, které v názvu společnosti nastaly v rámci jejího dějinného vývoje) je klíčovým pramenem k poznání výrobního sortimentu firmy, která patřila k předním rakousko-uherským výrobcům skla. Její výrobky jsou tak zastoupeny v řadě evropských muzejních institucí (MAK, Vienna ; Universalmuseum Johanneum, Graz; Nationalmuseum, Stockholm; Iparmuveszeti Muzeum, Budapest; MG, Brno, SNG, Bratislava; National Museum, Krakow aj.).


Digitalizovaný soubor vzorových knih a katalogů firmy J. Schreiber & Neffen bude formou databáze zpřístupněn veřejnosti, které umožní přístup k informacím o výrobním sortimentu sklárny, použití rozličných sklářských technologií, způsobech rafinace skla, významných objednavatelích a tvůrcích jednotlivých návrhů.


V širším kontextu projekt usiluje o vytvoření sítě databází, jež zmapují a uchovají cenné archiválie k dějinám evropské sklářské produkce a tím významným způsobem podpoří výzkum dějin středoevropského sklářství. Rozvoj mezinárodní spolupráce partnerských organizací pak posílí jak vznik nových poznatků na poli vědy a výzkumu, tak i součinnost v širokém spektru vzdělávacích a prezentačních činností kulturních institucí.

Podpořeno grantem prostřednictvím International Visegrad Fund
www.visegradfund.org