Inovace designu od moderny kolem roku 1900 po modernu digitální

PARTNEŘI PROJEKTU

Muzeum užitého/současného umění ve Vídni (MAK), Moravská galerie v Brně, město Brtnice
www.mak.atwww.moravska-galerie.czwww.brtnice.cz

PROJEKT JE RELIZOVÁN V LETECH 2017-2019

Hlavním cílem projektu Bilaterální sítě designu. Inovace designu od moderny kolem roku 1900 po modernu digitální je uchování, ochrana a zprostředkování společného dědictví Moravy a severovýchodního Rakouska z období let 1890-1938. Propojení kulturních aktivit města Brtnice, Moravské galerie v Brně a Muzea užitého/současného umění ve Vídni (MAK) v rámci jejich objektů napomáhá lepšímu mezinárodnímu sdílení informací a vzdělání, přispívá k hlubšímu porozumění a přeshraniční spolupráci mezi oběma zeměmi, podporuje pozitivní identifikaci místních obyvatel s vlastním kulturním dědictvím a napomáhá také k rozvoji cestovního ruchu. Projekt poukazuje na společné kořeny moderny České republiky a Rakouska, které jsou důsledkem vzájemné spolupráce umělců a architektů z obou zemí (Josef Hoffmann, Otto Wagner, Koloman Moser, Adolf Loos a další). Tím prezentuje a veřejnost upozorňuje na převratný vývoj středoevropské kulturní scény na počátku 20. století. 

Mezi hlavní výstupy projektu patří sezonní výstavy v Jurkovičově vile v Brně a v Rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici, dvoudílný cyklus výstav v Muzeu užitého/současného umění ve Vídni (MAK) a inovativní upravení části stálé expozice starého umění v Místodržitelském paláci v Brně, včetně částečné rekonstrukce výstavních sálů a přilehlých chodeb. Tyto hlavní činnosti programově doplňuje série workshopů, design-campů a dalších doprovodných akcí zaměřených na řemeslnou tradici a aktuální inovace v designu, které zvou k účasti tvůrce z kreativního sektoru. Důležitou součástí projektu je též vybudování obchodu s designem a úpravy dvoru Rodného domu Josefa Hoffmanna, včetně vybudování mobilního zázemí pro návštěvníky. Realizací těchto kroků bude zajištěn odpovídající standard návštěvnického komfortu běžně poskytovaný muzejními institucemi.

Projekt Bilaterální sítě designu. Inovace designu od moderny kolem roku 1900 po modernu digitální je realizován za finanční podpory evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu České republiky.