Archiv a sbírka J. Valocha a spisová část archivního fondu Moravské uměleckoprůmyslové muzeum Brno – digitalizace a zpřístupnění

Reg. č. 0342000017

Termín realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Hlavním záměrem tohoto projektu je prostřednictvím profesionální digitalizace zpřístupnit sbírkové předměty části podsbírky 24–Výtvarné umění–sbírka Jiřího Valocha. Výstupy projektu, digitalizáty, budou zveřejněny v rámci katalogu sbírky on-line https://sbirky.moravska-galerie.cz/katalog. Projekt navazuje na projekt financovaný z NPO – 4.5 Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek I. – Archiv a sbírka Jiřího Valocha, Archiv MG – fond Uměleckoprůmyslové muzeum realizovaný v roce 2023.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.