Vernisáž: Valoch & Valoch

29/9/2022 v 18.00
Pražákův palác
DospělíProgram

Přijměte pozvání na slavnostní zahájení výstavy Valoch & Valoch, která na příběhu otce Karla Valocha a jeho syna Jiřího Valocha zkoumá vztah mezi archeologií a konceptuálním uměním.

Vernisáž se uskuteční 29. září od 18 hodin v Pražákově paláci.

Součástí programu bude hudební vystoupení JIŘÍHO SUCHÁNKA, jeho hudba a zvuky často vznikají sofistikovanými konceptuálními přístupy (sonifikace atomových dat, počasí, vlhkosti hlíny apod.). Tentokráte však Jiří
opustí veškeré svým způsobem limitující systematické přístupy a nechá se volně
inspirovat a vést svou rozsáhlou zvukovou bankou a paletou nástrojů, které ve svém improvizovaném setu bude volně míchat. Nastává čas opouštění řádu a aktivování
intuice. Naváže i na své působení v jeskyních Moravského krasu, kde vytvořil rozsáhlou multimediální instalaci Sonicave. Ta byla prezentována v roce 2009 v jeskyni Býčí skála a poté byla přesunuta do jeskyně Výpustek, kde fungovala v letech 2009-2018.
Zřejmě tak bude v Jiřího setu možné slyšet a rozpoznávat například fragmenty zvuků zábradlí, nádraží, sesuvů kamení, vsakování vody, praskání dřeva, šumění hlíny, pnutí
svěráku, bzučení motorků… to vše intenzivně dobarvené elektronicky tvořenými zvuky a mikrostrukturami. Budeme svědky prolínání reálného akustického „dokumentu“ se syntetickou abstrakcí, kde hranice obou světů nechtějí být zřetelné.

Programu bude předcházet také dětská vernisáž, a to od 16 hodin.

VALOCH & VALOCH
Archeologie a konceptuální umění

Nález zlomku čelisti neandertálce při archeologickém průzkumu jeskyně Kůlna v Moravském krasu se zapsalo mezi nejdůležitější události poválečné archeologie ve světovém měřítku. Na tomto objevu se podíleli Karel Valoch a jeho syn Jiří. Zatímco Karel Valoch (1920-2013), archeolog brněnského ústavu Antropos, vedl již od roku 1961 průzkum této lokality, student Jiří Valoch (1947) zde trávil jako brigádník na vykopávkách již několikáté letní prázdniny.

Před archeologií dal Jiří Valoch přednost umění a během pár následujících letech se stal viditelným protagonistou experimentální poezie, teoretikem nového umění a kurátorem řady klíčových výstav především v brněnském Domě umění. Archeologie a zájem o prehistorické kultury však měly mnoho styčných bodů s dobovou uměleckou praxí nejen uvnitř jedné brněnské rodiny. V umění se tehdy prováděly například nejrůznější formy rituálů, které se odehrávaly v přírodě, často na místech s prehistorickou minulostí či přímo v jeskyních. Stejně tak se realizovaly rozsáhlé umělecké zásahy do krajiny, jejichž vizuální podoba mohla připomínat megalitické stavby nebo archeologická naleziště.

Aktuální výstava prezentuje právě tyto přesahy archeologie a konceptuálního umění, tak jak se propsaly od poloviny šedesátých let do života Karla a Jiřího Valocha.

Kurátoři: Jana Písaříková, Ondřej Chrobák, Petr Ingerle, Miroslav Maixner

Vystavujícíc autoři: Karel Adamus, Imre Bak, Peter Bartoš, Juraj Bartusz, Pavel Büchler, Vladimír Drápal, Stano Filko, Daniel Fischer, Hamish Fulton, Miroslav Sonny Halas, Vladimír Havlík, Pavel Holouš, Radek Horáček, Dalibor Chartný, Eva Kmentová, Milan Knížák, J.H.Kocman, Jef Kratochvil, Marie Kratochvílová, Július Koller, Petr Kvíčala, Miloš Laky, Otis Laubert, Richard Long, Marian Mudroch, Milan Maur, Rune Mields, Ladislav Novák, Meret Oppenheim, Marian Palla, Gerta Pospíšilová, Pavel Rudolf, Tomáš Ruller, Zorka Ságlová, Rudolf Sikora, Zdeněk Sklenář, Jan Steklík, Ladislav Snopko, Miloš Šejn, Petr Štembera, Margita Titlová Ylovsky, Jiří Valoch, Karel Valoch, Ralf Winkler (A. R. Penck), Jan Wojnar, Ján Zavarský. 

Součástí výstavy jsou artefakty a dokumentace spojená s archeologickým výzkumem v jeskyni Kůlna v Moravském krasu, který realizoval ústav Anthropos pod vedením Karla Valocha v letech 1961 – 1973. 

Odborná spolupráce s Moravským zemským muzeem:

Mgr. Martina Galetová Ph.D., doc. Petr Neruda Ph.D., doc. PhDr. Martin Oliva Mgr. Martina Roblíčková

Mediální partneři: Artmap, Art Antiques, Kam v Brně, Technické sítě Brno

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.

Výstava a publikace jsou výstupem v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO), poskytnuté Ministerstvem kultury ČR. 

Záštita:

Primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková

Hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich

Starosta městské části Brno střed Ing. arch. Vojtěch Mencl

Grafika: Lukáš Kijonka, Ilustrace: Alexey Klyuykov

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

LARP: Jurkovičova vila ve stroji času

27/9/2022 v 18.00
Jurkovičova vila
Dospělí, Program
Zážitkový larpový program, díky kterému se lze ocitnout v různých obdobích historie Jurkovičovy vily – na dýchánku s Dušanem Jurkovičem, mondénním večírku hraběte Chorynského…

Kurz dějin umění: Od starověku po současnost

20/9/2022–13/6/2023
Pražákův palác
Dospělí, Program, Senioři
Oblíbený celoroční cyklus přednášek, který vás provede chronologicky základními érami dějin umění od starověku po současnost, začne opět na podzim 2022. Kurz bude probíhat…

LARP: Jurkovičova vila ve stroji času

28/9/2022 v 16.00
Jurkovičova vila
Dospělí, Program
Zážitkový larpový program, díky kterému se lze ocitnout v různých obdobích historie Jurkovičovy vily – na dýchánku s Dušanem Jurkovičem, mondénním večírku hraběte Chorynského…