Ve všech budovách Moravské galerie nabízíme programy na míru specifickým potřebám návštěvníků. Pravidelně připravujeme dílny pro skupiny se sníženou pohyblivostí a zdravotními obtížemi (domovy pro seniory, kluby seniorů, centrum Kociánka, stacionář Gaudium). Každoročně chystáme mezinárodní workshop pro osoby s mentálním a psychickým handicapem ve spolupráci s ateliérem Kreat. V rámci festivalu Tmavomodrý festival (mezinárodní festival dětí a mládeže se zrakovým postižením) pořádáme speciální workshopy, které zpřístupňují tvůrčí formou krátkodobé výstavy a sbírky galerie. Akce probíhají ve spolupráci s TIC Brno a TyfloCentrem  (brněnské centrum pro nevidomé).

 Moravská galerie poskytuje základní asistenci osobám se zdravotním postižením a dále volný vstup do všech výstav držitelům ZTP průkazů, ZTP/P průkazů a jejich doprovodu. Dále poskytuje zvýhodněné vstupné do všech výstav a na většinu doprovodných akcí seniorům 60+.

V neposlední řadě disponujeme sbírkami online, kde si lze prohlédnout umělecké díla z našich sbírek z pohodlí domova.