Moravská zemská obrazárna (1817–1961): Obrazy / sochy / objevy / příběhy

Od roku 1817 kontinuálně shromažďovaná zemská umělecká sbírka se v roce 1961 stala jedním ze základů dnešní Moravské galerie v Brně. Tato tak zvaná „Obrazárna“ jako samostatné oddělení Moravského zemského muzea plnila úlohu ústřední výtvarné sbírky země Moravské (od roku 1928 Moravskoslezské) a těšila se příslušné podpoře zemských úřadů a politiků. Za poklady zde shromážděné však […]

15 let Muzea Josefa Hoffmanna

Muzeum užitého umění MAK ve Vídni se již skoro třicet let podílí na aktivitách spojených s obnovením a dalším využíváním rodného domu Josefa Hoffmanna v Brtnici. Vídeňské muzeum MAK již v roce 1992 uvedlo v Brtnici výstavu „Barokní Josef Hoffmann“, která se věnovala kořenům jeho architektonické a designérské tvorby. Renovací, provedenou v roce 2003, se podařilo udržet jedinečnou atmosféru […]

Rodinné záležitosti: archeologie a konceptuální umění

Výstava na příběhu otce, Karla Valocha a jeho syna, Jiřího Valocha zkoumá vztah mezi archeologií a konceptuálním uměním. Nález zlomku čelisti neandertálce při archeologickém průzkumu jeskyně Kůlna v Moravském krasu, se zapsalo mezi nejdůležitější události poválečné archeologie ve světovém měřítku. Na tomto objevu se podíleli Karel Valoch a jeho syn Jiří. Zatímco Karel Valoch (1920-2013), archeolog […]