Dagmar Hochová

Fotografka Dagmar Hochová se dostala do širokého povědomí počátkem našeho tisíciletí díky svým humanitně orientovaným fotografiím. Její fotografickou pozůstalost získala Moravská galerie v roce 2013 a od té doby probíhá komplexní digitalizace doposud nezvěřejněných tisíce negativů. Výstupem této badatelské činnosti bude první komplexní retrospektiva Dagmar Hochové.

Nejkrásnější české knihy roku 2022

Tradiční přehlídka nominovaných a oceněných českých knih letošního 58. ročníku soutěže o nejkrásnější českou knihu za rok 2021 pořádanou Ministerstvem kultury ČR a Památníkem národního písemnictví.  V soutěži je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih.  Porota složená z grafických designérů, ilustrátorů, teoretiků umění i tiskařů ocenila ze šedesátky nominovaných titulů ty nejlepší v sedmi žánrových kategoriích, […]