Otevřený depozitář Řečkovice

Stavba nové depozitární budovy Moravské galerie v Brně v Brně-Řečkovicích Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu registrační číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007841 je stavba nové depozitární budovy a pořízení jejího nezbytného vybavení, čímž bude zabezpečena odpovídající ochrana sbírky Moravské galerie v Brně a její uchování pro další generace. Výstupem projektu bude nový otevřený depozitář, který přispěje k […]

Digitalizace vzorových knih a katalogů

Projekt: Digitalizace vzorových knih a katalogů firmy J. Schreiber & Neffen z let (1874) 1892 – 1945 Stránky projektu: www.schreiber-neffen.com Stručná charakteristika projektu:Cílem projektu je digitalizace vzorových knih a katalogů firmy J. Schreiber & Neffen z let (1874)1892 – 1945 za účelem zachování významných dokladů z historie středoevropského sklářství jako evropského kulturního dědictví. Databáze digitalizovaného fondu podpoří rozvoj mezinárodní spolupráce […]