Made by Fire

Reg. č. projektu: 0215000060 Výstavní projekt Made by Fire je nekomerční akcí prestižního charakteru, který se koná v rámci veletrhu Salone del Mobile Milano 2023 v prostorách Triennale. Poprvé v novodobé historii České republiky se podařilo vytvořit reprezentativní výstavu designu a umění nevídaných rozměrů. Projekt Moravské galerie v Brně představí na mezinárodní přehlídce Milano Design Week bezmála sto autorských děl a exponátů z Česka. Objekty ze skla, porcelánu a keramiky spojuje totožný původ – všechny pochází z výhně českých pecí, odkud […]

Hidden Visegrad Heritage: Artist´s Studios On-line

Název projektu: Hidden Visegrad Heritage: Artist´s Studios On-line Termín realizace: 1.3.2023-30.06.2025 Archiv a sbírka Jiřího Valocha se stala součástí projektu Hidden Visegrad Heritage, který se zabývá vývojem metodiky vhodné archivace a prezentace tvorby umělců a umělkyň narozených v průběhu 40. let, jejichž umělecká praxe byla spojená s rozvojem dematerializovaných uměleckých forem a konceptuálního umění ve střední Evropě. Jejich […]

Podpora internacionalizace a síťování českého užitého designu prostřednictvím dvou výstav o fenoménu českého designu v Miláně v letech 2023 a 2024

Reg. číslo projektu: 0211000011 Projekt cílí na podporu umělců a rozšíření povědomí o českém designu v zahraničí. Neoddělitelnou součástí cíle je mentoring vybraných účastníků v různých odvětvích a rozvoj v oblasti síťování                                    a internacionalizace. Dílčí cíle zahrnují: prezentace českého designu formou nekomerční instalace na mezinárodní výstavě v Miláně podpora mobility uměleckých profesí  profesionalizace představitelů různých oblastí kulturně-kreativního […]

Moravská zemská obrazárna – tradice, reprezentace, identifikace

NAKI II – Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 Projekt je zaměřený na aplikovaný výzkum v oblasti identifikace, prezentace a edukace movitého kulturního dědictví, zejména na zpřístupnění sbírkových fondů vztahujících se ke konkrétnímu historickému území veřejnosti. Hlavním cílem projektu je představit rozsáhlé sbírky volného umění […]

Po stopách moderny

Kulturní stezka Po stopách moderny Připravujeme pro vás kulturní stezku, která vás provede místy spojenými s životy těch nejvýznamnějších osobností evropské kulturní scény 1. poloviny 20. století. V Brně jsou hned čtyři zastavení: vlastní vila Dušana Jurkoviče, Památník Leoše Janáčka v domku u varhanické školy, vila rodiny Tugendhat navržená Ludwigem Mies van der Rohe a […]

Artotéky

Artotéky jako prostředky osvěty, kultivace veřejnosti a RNA výtvarného umění  PARTNEŘI PROJEKTU Moravská galerie v Brně, Artothek Niederösterreich www.moravska-galerie.cz, www.artothek.at PROJEKT JE REALIZOVÁN V OBDOBÍ   1. 9. 2018 – 30. 9. 2019 Hlavním cílem projektu je popularizace artoték, veřejných půjčoven originálů uměleckých děl fungujících na principu knihoven a profesionalizace artoték již existujících; výměna know-how v oblasti řízení […]

Digitalizace vzorových knih a katalogů

Projekt: Digitalizace vzorových knih a katalogů firmy J. Schreiber & Neffen z let (1874)1892 – 1945 Stránky projektu: www.schreiber-neffen.com Moravská galerie v Brně (ČR; www.moravska-galerie.cz), Slovenská národní galerie (SR; www.sng.sk), Museum of Applied Arts, Budapest (HU; www.imm.hu) and National Museum, Krakow (PL; www.muzeum.krakow.pl)Stručná charakteristika projektu:Cílem projektu je digitalizace vzorových knih a katalogů firmy J. Schreiber & Neffen z let (1874)1892 – 1945 za […]

Bilaterální sítě designu

Inovace designu od moderny kolem roku 1900 po modernu digitální PARTNEŘI PROJEKTU Muzeum užitého/současného umění ve Vídni (MAK), Moravská galerie v Brně, město Brtnicewww.mak.at, www.moravska-galerie.cz, www.brtnice.cz PROJEKT JE RELIZOVÁN V LETECH 2017-2019 Hlavním cílem projektu Bilaterální sítě designu. Inovace designu od moderny kolem roku 1900 po modernu digitální je uchování, ochrana a zprostředkování společného dědictví Moravy a severovýchodního Rakouska z […]

Místodržitelský palác

Revitalizace Místodržitelského paláce – vybudování návštěvnického zázemí a vytvoření stálé expozice starého a užitého umění. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu registrační číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007867 je zvýšit návštěvnický komfort, jednoznačně architektonicky definovat podobu Místodržitelského paláce jako budovy muzea umění, podpořit návštěvníky přívětivým a atraktivním fungováním a vytvořit bezbariérový přístup do expozic.  V provázanosti s tím […]

ATCZ264 – JH Nově digitální

Josef Hoffmann nově zprostředkován. Muzeum Josefa Hoffmanna jako průsečík mezinárodní spolupráce a dílo Josefa Hoffmanna jako experimentální pole pro inovativní muzejní postupy, zejména aplikací digitálních technologií Partneři projektu: MAK – Muzeum užitého umění, Vídeň, Moravská galerie v Brně, město Brtnice, NDU – New Design University Privatuniversität GesmbH Doba trvání projektu: 1.3.2021 – 31.12.2022 Projekt reaguje na (post)pandemickou […]