Pomoc Ukrajině

Ve spolupráci s ženským vzdělávacím spolkem Vesna jsme vytvořili ve výstavních prostorách Pražákova paláce na Husově ulici č. 18 dobrovolnické centrum pro pomoc uprchlíkům. Vedle materiální pomoci koordinované spolkem Vesna je záměrem tohoto projektu vytvořit variabilní bezpečný prostor pro ukrajinské rodiny, které musely kvůli válečnému konfliktu opustit své domovy.

Na tom, jak pracovat s prostředím muzea umění jakožto potenciálním útočištěm i aktivním místem pomoci, spolupracuje galerie s umělkyní Kateřinou Šedou. V rámci projektu nabízíme vybraný program v ukrajinsko-české jazykové mutaci. Dále spojujeme síly s Filharmonií Brno a ZUŠ Veveří a připravujeme pravidelné výtvarně-hudební workshopy pro ukrajinské děti.