Díla Alfonse Muchy a Josefa Šímy nově v expozici moderního umění

Stálá expozice moderního umění je dočasně doplněna o dvě zapůjčená plátna Josefa Šímy, portrét Soni Haasové a Z pobytu u moře. Prvně jmenovaný obraz patří do série podobizen, jimiž Šíma originálním způsobem obohatil portrétní žánr a zobrazuje v Brně žijící Soňu Nikolajevnu Haasovou. Obraz Z pobytu u moře vznikl v přímořském letovisku pod Pyrenejemi a je malířovým pokusem zachytit atmosféru volného oceánu. Dílo Alfonse Muchy Alegorie zednářství z 20. let 20. století představuje jeden z mnoha dokladů umělcova zapojení do činnosti zednářských lóží, a to jak u nás, tak ve Francii. Mucha patřil mezi nejznámější a rovněž nejvýše postavené zednáře u nás a až do konce života veřejně propagoval jejich ideje „bratrství, lásky a osvícení“.