Dílny pro děti

VYMALOVÁNO! Galerie pro nejmenší

Výtvarné dílny pro děti od 2 do 6 let s doprovodem dospělé osoby.  Bližší informace a rezervace místa na 532 169 156  nebo edukace@moravska-galerie.cz. Doporučujeme rezervaci místa z důvodu omezené kapacity. Vstupné 60 Kč, rodič zdarma, druhé dítě 30 Kč.

Děti společně s dospělými průvodci a pomocníky budou hravou formou objevovat svět výtvarného umění a prostředí galerie. Jednotlivá témata budou věnována jednoduchým věcem (např. barvám, věcem denní potřeby, krajinné motivy apod.) a povedou také ke zdokonalování praktických dovedností (stříhání, lepení, modelování aj.). Platí se příspěvek na výtvarný materiál 60 Kč na dítě, dospělá osoba zdarma, další dítě 30 Kč. Dospělá osoba zodpovídá při práci v ateliéru i při prohlídce výstavy za svěřené dítě (děti), se kterým do galerie příjde.

UMPRUM_dilna_dite-rodic_2012.JPGVýtvarná dílna pro děti s doprovodem, Místodržitelský palác MG (2012)

Sobotní ateliéry

Výtvarné dílny pro děti od 6 do 15 let. Není nutné se předem objednávat. S sebou pracovní oděv. Bližší informace na 532 169 146 nebo edukace@moravska-galerie.cz. Vstupné 50 Kč.

V rámci sobotníhoho ateliéru připravujeme speciální výtvarné dílny k aktuálním výstavám nebo stálým expozicím, na kterých jsou dětem přibližována díla starého, moderního i současného umění. Základem těchto programů je aktivní, tvořivá činnost dětí v přímé vazbě na danou výstavu. Jsou určeny všem dětem, není nutná žádná výtvarná příprava. Konají se většinou jednou měsíčně v sobotu dopoledne od 10 do 12 hodin. Na výtvarné dílny není nutné se předem objednávat. Vstup do výstavy je volný, platí se pouze příspěvek na materiál 40 Kč. Nezbytný je většinou pracovní oděv. Dílny se konají v jednotlivých budovách galerie podle výstavy, které jsou věnovány.

UMPRUM_deti_vetsi2.jpg

Výtvarná dílna pro děti od 6 do 15 let, ateliér Uměleckoprůmyslového muzeu MG


Mapa stránek