Máš umělecké střevo?

AKTUÁLNĚ:   8. ročník soutěže Máš umělecké střevo?

Pro letošní ročník jsme vybrali téma nazvané "Hranice". Jsme si vědomi aktuálnosti tohoto tématu a chceme nabídnout studentům možnost zamyslet se nad jeho smyslem a podobami v co nejširších souvislostech. Jaké hranice hledáme? Hranice států? Evropy? Hranice umění? Hranice bohatství nebo chudoby? Hranice našich schopností? Hranice vesmíru? Fyzické hranice? Překračování nebo vytváření hranic? Překročil hranice umění Chris Burden, když do sebe nechal v galerii střelit z pušky? Nebo Andy Warhol? Jiří Kovanda? Eduard Manet, když umístil nahou ženu mezi oblečené muže? Aj Wej-wej, který staví sochu na počest utonulých uprchlíků přicházejících do Evropy? Překračují je politici? Sportovci? Umělci? Vědci? Nabídněte nám své odpovědi!

Doporučujeme projekt zapracovat do plánu humanitních předmětů (ŠVP) a využít ho jako realizaci cílů průřezových témat (ENV, MEDV apod.). Rádi vám poradíme, jak na to. Pro letošní ročník vybrali organizátoři soutěže téma "Hranice", které nabízí kromě možnosti nejrůznějších výtvarných řešení také mnoho propojení s oblastmi za "hranicemi" výtvarného umění: vědními obory počínaje a zábavou nebo vírou konče. Naší snahou je upozornit na pozici umění jako významného fenoménu úzce spjatého jak s naší současností, tak historií. Výsledné práce studentů musí vycházet z nabízeného tématu. Jejich ztvárnění, volba umělecké přístupu nebo média je však zcela na nich. Je možné využít jak tradiční přístupy (např. malba, socha, grafi ka) tak nová média (video, fotografi e, počítačová animace, využití sociálních sítí apod.). Při celkovém hodnocení je pro porotu rozhodující pouze kvalita samotného díla a splnění zadání.

Přihlášky do soutěže jsou uzavřeny (termín 15. 11. 2016). Semifinálová kola proběhnou v březnu a dubnu, finále v květnu 2017 v Moravské galerii.

Budeme vás o všem dále informovat nebo nás kontaktujte:

Jiří Raiterman jiri@dox.cz

Máš umělecké střevo je soutěž pro studenty středních škol a gymnázií ČR se zájmem o současné výtvarné umění.

Soutěž vznikla v roce 2009 jako edukační projekt lektorského centra GASK v Kutné Hoře. Od té doby se do jejího pořádání zapojily další instituce: Národní Galerie v Praze, Centrum současného umění DOX, Meet Factory, VCG Pardubice, Lidická galerie, tranzitdisplay nebo Moravská galerie v Brně. Porotu odborníků tvoří umělci, teoretici umění a pedagogové.

Od roku 2012 je soutěž součástí doprovodných aktivit Ceny Jindřicha Chalupeckého. "Soutěž můžeme vnímat jako "přípravku" budoucích laureátů této nejprestižnější umělecké ceny u nás", říká předsedkyně Společnosti CJCH Karin Kottová.

Každoročně oslovíme díky naší databázi naprostou většinu středních škol a gymnáziív celé ČR (přes 1300 škol a na 510 000 studentů) a projekt jim představíme. Přihlášeným školám nabízí všechny zúčastněné instituce výjimečné programy a dílny, které jim přibližují téma soutěže. To je každý rok jiné a postupně představuje nejzajímavější otázky, které spojují historii a současnost výtvarného umění. Skupiny studentů pracují během školního ročníku na svých projektech, ty poté zasílají na společnou adresu pořadatelské galerie. Finále soutěže probíhá každý rok v jiné, pořadatelské galerii. Odborná porota vyslechne prezentaci jednotlivých projektů a vybere ten nejzajímavější. Vítěz soutěže převezme putovní Cenu Uměleckého střeva.

 

 

 

 

MUS 2014_brozura.jpg

Mapa stránek