Edukační programy

BOUDNÍK

Edukační programy pro školy:

FLEKATÁ POHÁDKA

Program určený pro žáky MŠ a žáky I. stupně ZŠ
Byl jednou jeden pán, který dokázal z obyčejné skvrny vytvořit celý příběh. Nevěříte? Přijďte se sami přesvědčit a vyzkoušet si, že to jde. Nejen, že vás tu pochválíme za dělání skvrn, ale dokonce si ukážeme, jak je nechat oživnout a udělat z nich hrdiny naší společně vymyšlené pohádky.

Edukační program se váže na průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, vede žáky k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů. Dále na vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika, kde trénuje především poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazii i jiné myšlenkové operace. U žáků prvního stupně základních škol jsou to především Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Umění a kultura.

 

GRAFIKY Z FABRIKY
Program určený pro žáky II. stupně ZŠ
Co všechno se dá otisknout na papír? Úplně cokoliv! Povíme vám příběh o talentovaném umělci, který pracoval celý život v továrně a po večerech tvořil svá díla. Vysvětlíme si, jak se dělá grafika a v čem spočívá abstraktní umění. Na závěr si každý vytvoříme originální grafiku z materiálů dle vlastního výběru.

Edukační program se váže na průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, vede žáky k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů. Dále na vzdělávací oblasti Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce.

Program je vhodný na 90 až 120 minut 

UNIVERZALIZACE PRÁCE
Program určený pro studenty středních škol
Edukační program provede výstavou Boudník a zaměří se na zkoumání různých strategií i jazyků, kterými umělci (od dob poválečného odborového hnutí až po současnost) obhajují svou pozici ve společnosti. Formou dialogu, mentální mapy a čísel se pokusíme hodnotit současnou práci umělců.

Prodloužený program určený pro studenty středních škol (90 min)

Rozšiřující varianta edukačního programu s navazující dílnou. Prosíme studenty, aby si na program přinesli bílé nebo jednobarevné tričko, se kterým se bude dále pracovat.

Edukační program je určený pro střední školy a váže se na průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického občana.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Přehled výukových programů pro školy ve stálých expozicích - po rozkliknutí na jednotlivé brožury se vám ukážou stálé edukační programy.  

EP pro MS 2018

Edukační programy pro MŠ (pdf)

        

EP pro 1s 2018                    Edukační programy pro 1. stupeň ZŠ (pdf)

 

EP pro 2s 2018

Edukační programy pro 2. stupeň ZŠ (pdf)

EP pro ss 2018 

Edukační programy pro SŠ (pdf)

Vzdělávací programy v expozici ART IS HERE finančně podpořil Jihomoravský kraj

logojmk

 

MVuv

foto 1

foto 2

foto 3

Mapa stránek