Edukační programy pro školy

Přijďte s dětmi, žáky, studenty do galerie. Čeká je emocionální a estetický zážitek, jiný pohled na kulturu, historii i běžný život v různých obdobích. Otevřeme dveře nejen do světa umění a dokážeme dětem, že v galerii rozhodně nemusí být nuda. Návštěvnou galerie lze naplnit cíle stanovené ve vzdělávacích programech (RVP - člověk a společnost, umění a kultura), i mezipředmětové vazby a inspirovat se pro další výuku. 

Jak se objednat?
Kontakt, informace a přihlášky: edukace@moravska-galerie.cz nebo telefon: 532 169 177

Kolik to bude stát?
30 Kč / 1 dítě / 60 min, pedagogický doprovod zdarma 

Jak dlouho to bude trvat?
60 minut, v případě zájmu je možné se domluvit na 120 minutovém programu (platí pouze pro programy ve stálých expozicích ART IS HERE)

Přehled výukových programů pro školy v aktuálních výstavách

OCH! Olgoj Chorchoj: Logika emoce
Uměleckoprůmyslové muzeum (Husova 14, Brno) 

1. stupeň základních škol:  Kdo by se bájného červa bál?
Michal Froněk a Jan Němeček jsou úspěšní designéři a architekti, kteří provozují studio Olgoj Chorchoj. Jeho název si vypůjčili od označení bájného červa, který údajně žije v poušti Gobi. Dětem hravou formou přiblížíme současný design a architekturu, vysvětlíme si, jak důležitou roli design a architektura plní v naší společnosti a budeme společně tvořit.

2. stupeň základních škol:  Design bájného červa
Jak vznikají židle, hodinky, nože či lustry? To si ukážeme na výstavě designérského studia Olgoj Chorchoj, které si svůj název vypůjčilo od označení bájného písečného červa. Na počátku všech věcí je totiž vždy designér a jeho nápad. Sami si na závěr na designéry zahrajeme a pokusíme se o vlastní designérské návrhy. 

Střední školy:  OCH! OCH! OCH!
Olgoj Chorchoj, bájný písečný červ, který prý děsí návštěvníky pouště Gobi, se na několik měsíců usadil v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně. Designéři Michal Froněk a Jan Němeček si označení červa vybrali pro název své profesní designérské značky. V prostorách muzea se představí retrospektivou prezentující jejich práci od 90. let po současnost. Výstavou Logika emoce vás provedeme prostřednictvím pracovního listu a komentované prohlídky. Vysvětlíme si práci designerů a přiblížíme politicko-historicko-společenský kontext 90. let, kdy Olchoj Chorchoj dopomohl k oživení tradičních českých forem TON či Mikov, i kontext současný.

Aristokracie vkusu. Obrazárna zámku Rájec nad Svitavou a sběratelství knížat ze Salm-Reifferscheidtu
Místodržitelský palác (Moravské náměstí 1a, Brno) 

Mateřské školy: Jak se žilo na zámku?
Prohlédneme si společně výstavu plnou krásných obrazů ze zámku, který patřil významné šlechtické rodině. Budeme si povídat o tom, jak se žilo dětem, které se narodily do zlaté kolébky a cestou se dokonce ocitneme v pokojíčku malého šlechtice. Na závěr se pokusíme naučit kreslit metodou, jakou se vyučovalo i před dávnými lety a své obrázky si odneseme domů.

1. stupeň základních škol: Není kmen, jako kmen může být i rodokmen 
Ve výstavě Aristokracie vkusu se dozvíme, jak se žije na zámku a seznámíme se s významnými členy rodiny Salm-Reifferscheidů. Projdeme si výstavu plnou krásných zámeckých obrazů a při naší cestě objevíme i pokojíček mladého šlechtice. Ukážeme si, jak se před mnoha a mnoha desítkami let děti učily kreslit a sami si na závěr vytvoříme vlastní rodokmen. 

Střední školy: Komentovaná prohlídka výstavy Aristokracie vkusu 
Rod Salm-Reifferscheidtů patří mezi nejvýznamnější představitele vrcholně novověké šlechty na území jižní Moravy. Představitelé tohoto rodu svůj vysoký aristokratický status udržovali nejen styky na těch nejvyšších místech, ale také prostřednictvím bohaté umělecké reprezentace. Na komentované prohlídce výstavou se mimo jiné dozvíme, kdo to byli mecenáši a jakou roli hrálo výtvarné vzdělání v životě nově se etablující aristokratické společnosti.

Neváhej a ber! Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého ze sbírky Magnus Art
Pražákův palác (Husova 18, Brno) 

Střední školy: Kdo zaváhá, nebere 
V Ceně Jindřicha Chalupeckého vybírá každoročně skupina odborníků jediného vítěze mezi mnoha nadějemi mladé umělecké scény. Na postu vítězů se vystřídaly už tři generace umělců. Přijďte sami posoudit, zda se opravdu jedná o kvalitu prověřenou časem. Kromě prohlídky nabyté zajímavostmi ze světa současného umění bude také dost prostoru k povídání. Aneb jak to vidí dva z laureátů v textu společné písně: "Neváhej a ber, když Chalupecký dává, to se někdy stává, že každý nevyhrává".

 

Přehled výukových programů ve stálých expozicích ART IS HERE
Pražákův palác (Husova 18, Brno) 

Nové programy pro školní skupiny v expozicích ART IS HERE: Moderní umění a ART IS HERE: Nové umění v Pražákově paláci.

Mateřské školy: Pohádka o sluníčku
V programu pro nejmenší nás po galerii provedou pejsek a kočička, kteří se pohádali, kdo z nich nakreslil lepší sluníčko. Děti si sami zkusí s pejskem a kočičkou sluníčko vytvořit, dozví se, co je to obraz nebo socha a jak to v galerii vypadá. Seznámí se s předními českými umělci, uvědomí si, že nejdůležitější je radost z tvorby a odnesou si leporelo s krásnými ilustracemi pejska a kočičky od Venduly Chalánkové. 

1. stupeň ZŠ: Chyťte zloděje
V galerii se stal zločin! Cesta k lupiči vede přes pátrání a hledání stop ukrytých v obrazech moderních mistrů Jana Zrzavého či Toyen, i v dílech současných umělců. Žáci se seznámí s galerií a s tím, jak se proměnilo umění v průběhu 20. století, z programu si odnesou leporelo s kresbami Venduly Chalánkové, které ilustrují detektivní příběh i hledaná díla.

1. stupeň ZŠ, v případě zájmu možno objednat variantu pro žáky 2. stupeň ZŠ: Jak se dělá galerie
Nová knížka Jak se dělá galerie s ilustracemi Davida Böhma představuje historii vzniku muzeí a galerií, ale i "řez velrybou", respektive galerií, a poodhaluje fungování těchto institucí. Dozvíte se, kdo v galerii pracuje a co to znamená připravit výstavu. Program inspirovaný knihou provede žáky po zákulisí Pražákova paláce.

2. stupeň ZŠ: Pátrání po umění
Pojďte s námi objevit kouzlo moderního a současného umění. Žáci se dozvědí, jak a proč vznikly směry surrealismus a kubismus, jaké jsou znaky současného umění a jak se na ně dívat. Seznámí se s důležitými českými umělci 20. století, vyluští si křížovku, uvědomí si, jak úžasné je vlastní objevování nových poznatků a odnesou si pracovní listy. 

Střední školy: Cesta do minulosti
Prostřednictvím umění se vydáme na cestu od 21. století přes konceptuální tendence až po modernu a její začátky. Studenti se prostřednictvím her se slovy seznámí nejen s umělcem, kritikem a sběratelem Jiřím Valochem, ale také s jeho přáteli i předchůdci, ať již kubistou Bohumilem Kubištou nebo surrealistou Josefem Šímou. Součástí programu je pracovní list s ilustracemi Davida Böhma a Jiřího Franty. Vhodné také pro rozšíření výuky slohu a literatury.

 

 

Kde?

Moravská galerie v Brně

Pražákův palác

Husova 18

 

Jak se objednat?

Kontakt, informace, přihlášky: edukace@moravska-galerie.cz, telefon: 532 169 177

 

Kolik to bude stát?

30 korun / žák nebo student / pedagogický doprovod zdarma

 

Jak dlouho to bude trvat?

60 minut, v případě zájmu je možné se domluvit na 120 minutovém programu

 

Návštěvou galerie lze naplnit cíle stanovené ve vzdělávacích programech (RVP - člověk a společnost, umění a kultura) i mezipředmětové vazby a inspirovat se pro další výuku.

 

 

 

Přehled výukových programů pro školy ve stálých expozicích

Edukační program pro MŠ v PDF

Edukační program pro první stupeň ZŠ v PDF

Edukační program pro druhý stupeň ZŠ v PDF

Edukační program pro SŠ v PDF

 

Vzdělávací programy v expozici ART IS HERE finančně podpořil Jihomoravský kraj

logojmk

 

MVuv

MVuv

MV

MV

MV

MV

MV

MV

Mapa stránek