Edukační programy

Edukační programy ke stálé výstavě Brno předměstí Vídně >>> 

MP

BLUDIČKY V LABYRINTU

Edukační program určený pro žáky mateřských škol

Pojďte se vydat do zrcadlového labyrintu a najít svoji cestu za uměním. Společně budeme bloudit po galerii, osvětlovat si cestu lucerničkami a seznamovat se s uměním 19. století. Budeme zkoumat tvary, barvy i náměty a zkusíme se na umění podívat z různých pohledů. Třeba z výšky, z dálky nebo se zrcadlem. V labyrintu umění se ale dá i ztratit, podaří se nám najít správnou cestu ven?

 

LIDOVÝ ROK

Edukační program určený pro žáky I. stupně ZŠ

Celý rok se kolem nás něco děje a každé ze čtyř ročních období nám přináší jiný příběh z lidových tradic. Víte, proč se na jaře slaví masopust a Velikonoce? A co letní dožínky? A nesmíme opomenout Vánoce, které patří mezi nejoblíbenější svátky. Přijďte se s tradicemi, zvyky a obyčeji seznámit do galerie mezi umělecká díla z období folklorismu 19. století. Nezáleží na tom, kdy galerii navštívíte, pokaždé se něco nového dozvíte, vytvoříte a vyzkoušíte: program se čtyřikrát do roka obměňuje podle aktuální sezóny.

Průřezová témata: Multikulturní výchova a Environmentální výchova

 

ZA SEDMERO HORAMI A DEVATERO ŘEKAMI

Edukační program určený pro žáky I. stupně ZŠ

Vodník, Krysař nebo Čert a Káča - pohádkové bytosti, které najdeme vyobrazené v nové expozici 19. století. A jaká je vaše oblíbená pohádková postava? Přáli jste si někdy, aby pohádka skončila jinak? Zapátráme v minulosti a povíme si, odkud se vlastně pohádky vzaly, kdo je vyprávěl a kdo zapisoval.  Zkusíme si pak vytvořit pohádku podle našich představ. Inspirací nám budou nejen obrazy v expozici, ale především naše fantazie.

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní výchova

 

ZBOŘTE HRADBY

Edukační program určený pro žáky II. stupně ZŠ

Už jste někdy slyšeli o brněnské Ringstraße? Jedná se o okružní třídu, která vznikla v 19. století po zbourání barokních hradeb. Pojďme se podívat na to, jak vypadalo Brno a jak se tu žilo právě v době, kdy se Ringstraße stavěla. S pomocí obrazů, soch, nábytku, skleniček či oděvů si ukážeme každodenní život ve městě a vyzkoušíme si na vlastní kůži, jak se žilo různým společenským vrstvám, například bohatému továrníkovi, nebo chudému dělníkovi.

Průřezová témata: Multikulturní výchova a výchova demokratického člověka

 

KDE BOROVÝ ZAVÁNĚL HÁJ

Edukační program určený pro žáky II. stupně ZŠ

"Byl první máj, lásky čas…". Takhle začíná báseň Máj od Karla Hynka Máchy, která je spojením romantického příběhu a balady o životě a smrti zasazené do krásné jarní přírody. Chodíte rádi na procházky do přírody načerpat energii nebo inspiraci? Pojďme si společně prohlédnout obrazy krajinomaleb a ponořit se do romantických představ malířů 19. století. Nakonec možná sami zjistíme, která z krajin je vašemu srdci nejbližší.

Průřezová témata: Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova

 

EXPERIMENT DR. WEISENSTEINA: FANTASY HRA O HISTORII MÍSTODRŽITELSKÉHO PALÁCE

Edukační program určený pro žáky II. stupně ZŠ a středních škol

Předivo snů se zachvívá a v myslích spáčů se zjevují klíče k bráně do jiných světů. Ta leží už po staletí pod augustiniánským klášterem na samém okraji brněnských hradeb a vypátrat ji dokáží jen ti, kteří vyvolají obraz dávných časů… Hra s fantasy prvky vás seznámí se spletitou historií komplexu budov Místodržitelského paláce a kostela sv. Tomáše i lidmi, kteří tímto místem prošli. Odemkne právě váš sen tajemnou šifru?

Na program se lze objednat od února 2020.

 

UMĚNÍ VE STOLETÍ PROMĚN: 19. STOLETÍ

Edukační program určený pro žáky střední školy

Přijďte se seznámit s 19. stoletím, kterému se díky vynálezu parního stroje, jenž odstartoval průmyslovou revoluci, přezdívá století páry. Přiblížíme si proudy umění 19. století, jako je biedermeier, historismus, folklorismus a secese a seznámíme se také s významnými osobnostmi "dlouhého" 19. století. Diskuzní komentovaná prohlídka slouží pro základní orientaci v daném období a zároveň pomůže v přípravě na maturitní otázky týkající se 19. století. 

Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Mediální výchova

 

SECESE: ORCHIDEJE A KOSATCE

Edukační program určený pro žáky střední školy

Secese je posledním uměleckým slohem, který zasáhl všechna umělecká odvětví - malířství, architekturu, sochařství, užité umění i literaturu. Přijďte se do expozice 19. století seznámit s hlavními motivy, principy a znaky tohoto mezinárodního slohu. Dozvíte se, za jakých okolností secese vznikala a co stálo za jejím rozvojem v širším kulturně-historickém kontextu. Seznámíte se také s největší osobností vídeňské secese Gustavem Klimtem a nejznámějším českým secesním umělcem Alfonsem Muchou. Nevynecháme ani secesní architekturu, která na přelomu 19. a 20. století výrazně ovlivnila podobu Brna.

Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Osobnostní a sociální výchova

 

---------------------------------------------------------------

 

Edukační programy k výstavě Cena Jindřicha Chalupeckého 2019 >>> 

CJCH 2019

Rezervujte ve všední dny od 9 do 17 h na e-mailu: edukace@moravska-galerie.cz nebo telefonicky na 532 169 177.

KDYŽ TVOŘÍM, TAK KVETU

Edukační program určený pro žáky I. stupně ZŠ

Jací jsou nejlepší čeští mladí umělci a co umí? Malují, modelují, tvoří videa i fresky a svými díly vyprávějí příběhy. O čem jejich příběhy jsou, a že umění a příroda k sobě mohou mít blízko, se dozvíme na výstavě s díly, kterými zurčí voda a šumí tráva. Uvidíme, že nic není jen tak samo o sobě, že všechno je vždy součástí většího propojeného celku. V rámci programu si také sami vytvoříme vlastní umělecké dílo, které umí kvést.

Edukační program se váže na průřezová témata Environmentální výchova, kdypřispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi lidskou činností a životním prostředím a Osobnostní a sociální výchova, vede žáky k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů a přístupů k řešení problémů.

 

KDO JE TADY UMĚLEC?

Edukační program určený pro žáky II. stupně ZŠ

Sedm mladých českých umělců se setkalo v soutěži o prestižní Cenu Jindřicha Chalupeckého. Co tito umělci umí? V programu se studenti seznámí s jejich díly a dozví se, jak a proč tato soutěž vznikla, a jak jeprostřednictvím vlastní tvořivé činnosti možné adresovat rozmanitá osobní i společenská témata.Program hravou formou podněcuje kritické myšlení studentů prostřednictvím diskuse a aktivit.

Průřezová témata edukačního programu jsou Výchova demokratického občana, kdy rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti žáka. Pracuje s tématy Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchovy.

 

A CO TY NA TO?

Edukační program určený pro střední školy

V programu se studenti seznámí s díly mladých umělců, kteří jsou letos navrženi na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Všimneme si, že reagují na environmentální, politické a kulturní otázky současnosti. Studenti se dozvědí, jak a proč tato soutěž vznikla, a jak jeprostřednictvím vlastní tvořivé činnosti možné adresovat rozmanitá osobní i společenská témata.Program hravou formou podněcuje kritické myšlení studentů prostřednictvím diskuse a aktivit. Volitelnou součástí je workshop rozvíjející uvažování studentů v environmentálních kontextech.

Edukační program pracuje s průřezovými tématy Výchova demokratického občana, podporuje a rozvíjí komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti žáka. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova.

 

Rezervujte ve všední dny od 9 do 17 h na e-mailu: edukace@moravska-galerie.cz nebo telefonicky na 532 169 177.

--------------------------------

Přehled výukových programů pro školy ve stálých expozicích - po rozkliknutí na jednotlivé brožury se vám ukážou stálé edukační programy.  

EP pro MS 2018

Edukační programy pro MŠ (pdf)

        

EP pro 1s 2018                    Edukační programy pro 1. stupeň ZŠ (pdf)

 

EP pro 2s 2018

Edukační programy pro 2. stupeň ZŠ (pdf)

EP pro ss 2018 

Edukační programy pro SŠ (pdf)

Vzdělávací programy v expozici ART IS HERE finančně podpořil Jihomoravský kraj

logojmk

 

MVuv

foto 1

foto 2

foto 3

Mapa stránek