Edukační programy pro školy

Přijďte s dětmi, žáky, studenty do galerie. Čeká je emocionální a estetický zážitek, jiný pohled na kulturu, historii i běžný život v různých obdobích. Otevřeme dveře nejen do světa umění a dokážeme dětem, že v galerii rozhodně nemusí být nuda. Návštěvnou galerie lze naplnit cíle stanovené ve vzdělávacích programech (RVP - člověk a společnost, umění a kultura), i mezipředmětové vazby a inspirovat se pro další výuku. 

Jak se objednat?
Kontakt, informace a přihlášky: edukace@moravska-galerie.cz nebo telefon:
532 169 177

Kolik to bude stát?
30 Kč / 1 dítě / 60 min, pedagogický doprovod zdarma 

Jak dlouho to bude trvat?
60 minut, v případě zájmu je možné se domluvit na 120 minutovém programu (platí pouze pro programy ve stálých expozicích ART IS HERE)

 

Přehled výukových programů pro školy v aktuálních výstavách

Paneland. Největší československý experiment
Uměleckoprůmyslové muzeum (Husova 14, Brno)

Mateřská školy: Výprava s Neználkem
Pojďte se s námi vydat na dobrodružnou výpravu do výstavy s názvem Paneland. Pozor pozor, držte si klobouky, tahle výprava bude totiž zahrnovat cestování strojem času, který si sami vyrobíme a vydáme se do nedávné minulosti, kde se seznámíme s dobou normalizace. Našim průvodcem bude Neználek. Budeme si povídat o tom, jak se bydlelo dřív i jak bydlíme dnes. Čeká nás plno zábavy a interaktivních zážitků.

1. stupeň ZŠ: Bydlím, tedy jsem (z Panelandu)
Vítejte v Panelandu, ve světě architektonických, urbanistických a designerských experimentů. Dozvíme se, jak vypadal byt, kterému se přezdívá Husákovo 3 + 1, jak se dá experimentovat se sektorovým nábytkem a jak se vlastně žilo na prvních velkých sídlištích. Sami se převtělíme do role vědců a s pomocí studie ergonometrie budeme navrhovat ideální bydlení. Edukační program podněcuje kreativní myšlení a rozvíjí prostorovou představivost.

2. stupeň ZŠ: Město jako myšlenka
Víte, jak u nás vznikala první sídliště? Orientujete se v termínech urbanismus, veřejný prostor či občanská vybavenost? O tom všem bude interaktivní program ve výstavě Paneland. Zaměříme se na životní styl a dobu 70. a 80. let u nás a na Slovensku. Budeme diskutovat o pozitivech a negativech života na sídlišti. Vytvoříme si týmy architektů a urbanistů a společně vytvoříme plány a návrhy našeho města budoucnosti. Edukační program podněcuje citlivost k urbanistickým tématům, vede žáky k občanské uvědomělosti a vnímání prostoru, který obýváme.

Střední školy: Panel na panel
Interaktivní komentovaná prohlídka výstavy Paneland se zaměřuje na výstavbu panelových sídlišť a bytovou kulturu 70. a 80. let. Budeme se věnovat architektuře, urbanismu a zaměříme se na psychologicko-sociální rozměr největšího československého experimentu. Čeká nás diskuze a kritická reflexe tohoto fenoménu. Budeme hodnotit sociální experimenty, realizace a současnou situaci regenerace a revitalizace. Prostřednictvím dnešních technologických možností jako je aplikace Google Street View budeme s pomocí tabletů aktivně vyhledávat a diskutovat nad současnou urbanistickou podobou města, kde žijeme. Edukační program vede studenty k občanské uvědomělosti, k vyjádření vlastního názoru a k rozvoji kritického myšlení.


Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2017
Pražákův palác (Husova 14, Brno)

2. stupeň základních škol: Co musíme udělat pro mladé umělce/umělkyně?
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Pojďme společně zjistit, kdo byl Jindřich Chalupecký, proč je po něm pojmenovaná cena pro umělce do 35 let, kterou založil Václav Havel a z jakého důvodu daná soutěž vznikla. Cílem programu je seznámit děti hravou formou s historií finalistů skrze myšlenkovou mapu od 90. let až po současnost, poznat současné trendy v umění a mezioborové myšlení. A aby toho nebylo málo, zkusíme si navrhnout i vlastní cenu.

Střední školy: Co musíme udělat pro mladé umělce/umělkyně?
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Pojďme se společně zamyslet, zda potřebujeme v umění ceny. Zjistíme, kdo byl Jindřich Chalupecký, proč je po něm pojmenována cena pro umělce do 35 let, kterou založil Václav Havel. Cílem programu je seznámit studenty s myšlenkovou mapou historie finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého i se samotným zmiňovaným kritikem. Studenti tak pracují s vlastním kritickým myšlením.

Střední školy: Dobrý den, jsem kritik jménem…
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova
Cílem programu je seznámit studenty vědomostní formou s obecnou rolí umělce, kurátora, kritika a produkčního. Formou diskuze a performativní hry poznáme důkladně jednotlivé finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého 2017 a staneme se odbornými porotci. Program je možné rozšířit o spolupráci se třídou, která probíhá již před příchodem do Moravské galerie. Není však nutnou podmínkou, jen návrhem pro rozšíření a námětem pro pedagogy výtvarných oborů.

 

Přehled výukových programů pro školy ve stálých expozicích

MS1ZS 

Edukační programy pro MŠ (pdf)           Edukační programy pro 1. stupeň ZŠ (pdf)

2ZSSS 

Edukační programy pro 2. stupeň ZŠ (pdf)        Edukační programy pro SŠ (pdf)

 

Vzdělávací programy v expozici ART IS HERE finančně podpořil Jihomoravský kraj

logojmk

 

MVuv

foto 1

foto 2

foto 3

Mapa stránek