Edukační programy

Edukační programy k výstavě Cena Jindřicha Chalupeckého 2019 >>> 

CJCH 2019

Rezervujte ve všední dny od 9 do 17 h na e-mailu: edukace@moravska-galerie.cz nebo telefonicky na 532 169 177.

KDYŽ TVOŘÍM, TAK KVETU

Edukační program určený pro žáky I. stupně ZŠ

Jací jsou nejlepší čeští mladí umělci a co umí? Malují, modelují, tvoří videa i fresky a svými díly vyprávějí příběhy. O čem jejich příběhy jsou, a že umění a příroda k sobě mohou mít blízko, se dozvíme na výstavě s díly, kterými zurčí voda a šumí tráva. Uvidíme, že nic není jen tak samo o sobě, že všechno je vždy součástí většího propojeného celku. V rámci programu si také sami vytvoříme vlastní umělecké dílo, které umí kvést.

Edukační program se váže na průřezová témata Environmentální výchova, kdypřispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi lidskou činností a životním prostředím a Osobnostní a sociální výchova, vede žáky k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů a přístupů k řešení problémů.

 

KDO JE TADY UMĚLEC?

Edukační program určený pro žáky II. stupně ZŠ

Sedm mladých českých umělců se setkalo v soutěži o prestižní Cenu Jindřicha Chalupeckého. Co tito umělci umí? V programu se studenti seznámí s jejich díly a dozví se, jak a proč tato soutěž vznikla, a jak jeprostřednictvím vlastní tvořivé činnosti možné adresovat rozmanitá osobní i společenská témata.Program hravou formou podněcuje kritické myšlení studentů prostřednictvím diskuse a aktivit.

Průřezová témata edukačního programu jsou Výchova demokratického občana, kdy rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti žáka. Pracuje s tématy Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchovy.

 

A CO TY NA TO?

Edukační program určený pro střední školy

V programu se studenti seznámí s díly mladých umělců, kteří jsou letos navrženi na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Všimneme si, že reagují na environmentální, politické a kulturní otázky současnosti. Studenti se dozvědí, jak a proč tato soutěž vznikla, a jak jeprostřednictvím vlastní tvořivé činnosti možné adresovat rozmanitá osobní i společenská témata.Program hravou formou podněcuje kritické myšlení studentů prostřednictvím diskuse a aktivit. Volitelnou součástí je workshop rozvíjející uvažování studentů v environmentálních kontextech.

Edukační program pracuje s průřezovými tématy Výchova demokratického občana, podporuje a rozvíjí komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti žáka. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova.

 

Rezervujte ve všední dny od 9 do 17 h na e-mailu: edukace@moravska-galerie.cz nebo telefonicky na 532 169 177.

--------------------------------

Přehled výukových programů pro školy ve stálých expozicích - po rozkliknutí na jednotlivé brožury se vám ukážou stálé edukační programy.  

EP pro MS 2018

Edukační programy pro MŠ (pdf)

        

EP pro 1s 2018                    Edukační programy pro 1. stupeň ZŠ (pdf)

 

EP pro 2s 2018

Edukační programy pro 2. stupeň ZŠ (pdf)

EP pro ss 2018 

Edukační programy pro SŠ (pdf)

Vzdělávací programy v expozici ART IS HERE finančně podpořil Jihomoravský kraj

logojmk

 

MVuv

foto 1

foto 2

foto 3

Mapa stránek