Edukační programy

Přijďte s dětmi, žáky, studenty do galerie. Čeká je emocionální a estetický zážitek, jiný pohled na kulturu, historii i běžný život v různých obdobích. Otevřeme dveře nejen do světa umění a dokážeme dětem, že v galerii rozhodně nemusí být nuda. Návštěvnou galerie lze naplnit cíle stanovené ve vzdělávacích programech (RVP - člověk a společnost, umění a kultura), i mezipředmětové vazby a inspirovat se pro další výuku. 

Níže najdete edukační programy vytvořené zvlášť k výstavám Jiří Kuhnert: Sketch the Dream, Josef Šíma: Cestak Vysoké hře a Inez Tuschnerová.

-----------------------------------------------------------------------------------------

šíma

EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY K  VÝSTAVĚ JOSEF ŠÍMA: CESTA K VYSOKÉ HŘE

Program pro Mateřské školy 

KRAJINA PROTKANÁ SNY

Chodíte rádi s rodiči na procházky do přírody? Když byl Josef Šíma tak malý kluk jako nyní vy, miloval výlety se svým tatínkem, hlavně pokud se toulali po zelených loukách a koupali v modrých tůních. Přijďte si do galerie prohlédnout jeho obrazy, které vytvořil jako dospělý, když na tyto zážitky vzpomínal. Podíváme se nejen na jeho snové krajiny, ale zároveň zkusíme rozluštit symboly, které do nich malíř ukryl. Budeme si povídat o našich nejkrásnějších zážitcích v přírodě a sami z nich vytvoříme snovou kolážovou krajinu.  

 

Program pro 1. stupeň základních škol

MAGIE PLNÁ KOUZEL

Každý národ má své vlastní báje o tom, jak vznikl svět. Příběhy o jeho stvoření začíná většina dávných legend. Podle Josefa Šímy se někde hluboko ve společné paměti lidstva ukrývá symbol vejce, který chápou lidé již od pradávna na celém světě stejně. Je tomu skutečně tak? Co si představíte pod symbolem vejce vy? A jaké další tajemné symboly se v díle Josefa Šímy skrývají? Pokud máte rádi magické světy plné záhad, tak si rozhodně přijdete na své. Vejce nám bude také inspirací k vytvoření našeho obrazového příběhu vzniku světa. 

Edukační program se váže na průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, vede žáky k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, kdy u žáků rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech.

 

Program pro 2. stupeň základních škol 

REVOLUCE JULESE VERNEA

Pojďme se společně s Josefem Šímou ponořit do vědeckofantastického světa Julese Verna plného dobrodružství, nových vynálezů a technických pokroků. Přeneseme se do doby, kdy byl umělec dítětem fascinovaným četbou Verneových románů a měnícího se světa kolem sebe: v roce, kdy se Šíma narodil, vyjela do pražských ulic první tramvaj, za dobu jeho dospívání lidstvo vynalezlo motorové letadlo, umělou hmotu či přístroj na přenos fotografií. Zájem o techniku ovlivnil i Šímovy obrazy, na které se podíváme. Nakonec se vrátíme zpět do současnosti a s pomocí umělcových děl vytvoříme vlastní parafrázi dnešní moderní doby.

Edukační program se váže na průřezové téma Environmentální výchova, kdypřispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa.

 

Program pro střední školy 

VYSOKÁ HRA

Jaké je to jít až do krajnosti vlastních možností a proniknou za hranice reálného? O tom všem a mnohém jiném by mohli vyprávět členové francouzské umělecké skupiny Vysoká hra (Le grand Jeu). Vedle Josefa Šímy do ní patřili především mladí pařížští básníci. Jak se prezentovali, inspirovali a s čím vším experimentovali? Jaký může mít vliv umění na literaturu a literatura na umění? Společně se ponoříme do pařížské avantgardy plné malířů, básníků a literátů. Pokusíme se představovat si, budeme diskutovat a nezapomeneme ani na české literární prostředí: Josef Šíma například ilustroval sbírku básní Vítězslava Nezvala. 

Edukační program se váže na průřezové téma Výchova demokratického občana, kdy rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti žáka.

  Inez pravý

EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY K VÝSTAVĚ INEZ TUSCHNEROVÁ   

Program pro Mateřské školy a  pro 1. stupeň základních škol

Krajina z magické příze

Přijďte do Moravské galerie zaměstnat všechny smysly! Na výstavě věnované výtvarnici a scénografce Inez Tuschnerové si ukážeme, že obrazy nemusíme vytvářet jen s pomocí barev.

Práce s textilem nabízí radost na pohled i na dotek a my si ji společně užijeme při tvorbě abstraktní krajiny našich snů a přání na veliký formát.

 

Program pro 2. stupeň základních škol

Tvoření z pra-látky

Významná brněnská umělkyně Inez Tuschnerová se ve svém díle věnovala tvorbě divadelních kostýmů, scénografii, interiérům i volné tvorbě. My budeme mít možnost vyzkoušet si od všeho trochu při inscenaci výtvarně-dramatické scény a při společné tvorbě jejího návrhu.

Inspirací nám bude interaktivní procházka výstavou. Odnesete si na památku vlastní výrobky i stylové fotografie. 

 

Program pro střední školy 

Malba nebo řemeslo?

Tvorba textilní výtvarnice a scénografky Inez Tuschnerové je ukázkovým příkladem překonání hranic mezi uměleckými disciplínami. Tuschenrová se pohybovala na pomezí akčního umění a abstraktní malby, zabývala se tvorbou prostorových objektů i interiérovým designem. Základem její tvorby byl téměř vždy textilní materiál a poctivá ruční práce. Na pozadí životního díla této osobité umělkyně si vysvětlíme hlavní principy, média a strategie nového umění. Nebude chybět ani výtvarná etuda na závěr. Možné zkombinovat s prohlídkou stálé expozice Nového umění ART IS HERE v rozšířené verzi 90 minut.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jak se objednat?

Kontakt, informace a přihlášky: edukace@moravska-galerie.cz nebo telefon:
532 169 177

Kolik to bude stát?
30 Kč / 1 dítě / 60 min, pedagogický doprovod zdarma 

Jak dlouho to bude trvat?
60 minut, v případě zájmu je možné se domluvit na 120 minutovém programu (platí pouze pro programy ve stálých expozicích ART IS HERE) 

---------------------------------------------

 

Přehled výukových programů pro školy ve stálých expozicích - po rozkliknutí na jednotlivé brožury se vám ukážou stálé edukační programy.  

EP pro MS 2018

Edukační programy pro MŠ (pdf)

        

EP pro 1s 2018                    Edukační programy pro 1. stupeň ZŠ (pdf)

 

EP pro 2s 2018

Edukační programy pro 2. stupeň ZŠ (pdf)

EP pro ss 2018 

Edukační programy pro SŠ (pdf)

Vzdělávací programy v expozici ART IS HERE finančně podpořil Jihomoravský kraj

logojmk

 

MVuv

foto 1

foto 2

foto 3

Mapa stránek