Edukační programy

Přijďte s dětmi, žáky, studenty do galerie. Čeká je emocionální a estetický zážitek, jiný pohled na kulturu, historii i běžný život v různých obdobích. Otevřeme dveře nejen do světa umění a dokážeme dětem, že v galerii rozhodně nemusí být nuda. Návštěvnou galerie lze naplnit cíle stanovené ve vzdělávacích programech (RVP - člověk a společnost, umění a kultura), i mezipředmětové vazby a inspirovat se pro další výuku. 

Jak se objednat?
Kontakt, informace a přihlášky: edukace@moravska-galerie.cz nebo telefon:
532 169 177

Kolik to bude stát?
30 Kč / 1 dítě / 60 min, pedagogický doprovod zdarma 

Jak dlouho to bude trvat?
60 minut, v případě zájmu je možné se domluvit na 120 minutovém programu (platí pouze pro programy ve stálých expozicích ART IS HERE)

 

Přehled výukových programů pro školy v aktuálních výstavách

 

Písmenková polévka
Program pro MATEŘSKÉ ŠKOLY

Že grafický design není nic pro děti? Nenechte se zmýlit a přijďte odhalit, co se skrývá pod názvem Bienále grafického designu. Budeme si povídat o písmenkách, tvarech a barvách a uvidíme, co se stane, když to všechno smícháme dohromady. Věřte, že není třeba umět číst ani psát a přesto si lze s grafickým designem hrát!

 

Zabal to
Program pro 1. stupeň ZŠ 

Víte, co všechno obnáší profese grafického designéra a že předměty, které kupujeme, jsou někým navržené? S propojením produktového a grafického designu nás čeká dobrodružné putování mezi plochou a prostorem. Navrhneme si vlastní sadu etiket a obalů, které můžeme využít pro naše oblíbené produkty. A pozor, čeká nás i malá exkurze do portugalského Porta, takže si připravte klobouky, brzy vyplouváme!

Průřezová témata: Osobností a sociální výchova, Mediální výchova

 

Atlas designu
Program pro 2. stupeň ZŠ

Mezinárodní přehlídka grafického designu je průřezem současné grafické tvorby ve světovém kontextu. Pro lepší orientaci v rozmanitém světě vizuální kultury si vytvoříme vlastní atlas designu, který nás provede nejen expozicí Bienále grafického designu, ale i základními typografickými pravidly a postupy jako je font nebo sazba. S pomocí řady praktických cvičení se naučíme pracovat s písmem jako prostředkem komunikace po jeho obsahové, ale i formální stránce.

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

Bienále: diskuzní komentovaná prohlídka
Program pro střední školy

Nenechte si ujít 28. ročník Mezinárodního bienále grafického designu Brno, které je již od roku 1963 významnou přehlídkou vizuální kultury na světě. Letošní ročník vzniká pod taktovkou kurátorů ze skupiny OKOLO, kteří společně vytvářejí otevřenou platformu prezentující grafický design ve všech jeho rozmanitých podobách. Těšit se můžete na kritickou diskuzi hodnotící odlišné přístupy a názory k současné podobě grafického designu. Seznámíme se s významnými osobnostmi české grafické scény Františkem Štormem a Alešem Najbrtem. V neposlední řadě nás čeká interaktivní lekce z motion designu představující koktejl animace, grafického designu, filmu, videa, speciálních efektů a nových technologií.

Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova

 

UK1968CZ2018

Program pro 2. stupeň ZŠ

Pojďte si vytvořit mapu vašeho vztahu ke kybernetice - speciálně pak k internetu a jeho prodloužené ruky - počítače. Nejprve dáme dohromady seznam různých systémů, na které narážíme v každodenním životě a poté se vrhneme do virtuálních světů. Jak by mohl vypadat náš domov a kde by byl? A jaká by tam byla krajina? Na jaké stránce (webu) cestujete? Zjistíte tak, jestli naše osobnost lze předpovědět a vytvořit zní za pomocí matematických systémů neživou bytost.

Průřezová témata :Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova, Mediální výchova

 

KOKOmputer
Program pro střední školy

Za pomocí algoritmického kódu zjistíme, jak vytvořit maskovací kód na vrstvy obrazovek a jak lze komunikovat skrze umělý systém. Algoritmus a kódy nejsou tak velkou neznámou v oboru matematiky, ale jak s nimi ostatní pracují dál? Dozvíte se například, že se určitý systém tvoří v elektronické muzice či v armádních tajných jednotkách. Pojďme tedy tyto jednotlivé vrstvy prozkoumat a poznat do hloubky až tajemného kyberprostoru.

Průřezová témata:Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova

 

Computer Points
Program pro střední školy v anglickém jazyce

Komentovaná prohlídka výstavy s naším cizojazyčným lektorem. Postupně se dostaneme k hlavním bodům přehlídky a čeká nás jejich analýza, kritika a diskuze. Bude zapotřebí poslouchat, bude zapotřebí se ptát a odpovídat. V rámci programu studenti zjistí, že počítač není cizinec, ale že může být nejen prodlouženou rukou umělce, ale také vědce. A jak že se dělají obrazy? To vše zjistíte na výstavě, při které si vytvoříme náš historický timeline a tak získáme vědomosti propojené s kontextem doby, kdy první počítačové umění vznikalo.

Průřezová témata :Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova 

 

Kolik to bude stát?

30 Kč / žák nebo student / pedagogický doprovod zdarma

(programy v Jurkovičově vile a programy v anglickém jazyce 50,- Kč)

 

Jak dlouho to bude trvat?

60 minut, v případě zájmu je možné se domluvit na 90 nebo 120 minutovém programu

 

Návštěvou galerie lze naplnit cíle stanovené ve vzdělávacích programech (RVP - člověk a společnost, umění a kultura) i mezipředmětové vazby a inspirovat se pro další výuku.

 

Přehled výukových programů pro školy ve stálých expozicích

MS1ZS 

Edukační programy pro MŠ (pdf)           Edukační programy pro 1. stupeň ZŠ (pdf)

2ZSSS 

Edukační programy pro 2. stupeň ZŠ (pdf)        Edukační programy pro SŠ (pdf)

 

Vzdělávací programy v expozici ART IS HERE finančně podpořil Jihomoravský kraj

logojmk

 

MVuv

foto 1

foto 2

foto 3

Mapa stránek