Edukační programy pro školy

Přijďte s dětmi, žáky, studenty do galerie. Čeká je emocionální a estetický zážitek, jiný pohled na kulturu, historii i běžný život v různých obdobích. Otevřeme dveře nejen do světa umění a dokážeme dětem, že v galerii rozhodně nemusí být nuda. Návštěvnou galerie lze naplnit cíle stanovené ve vzdělávacích programech (RVP - člověk a společnost, umění a kultura), i mezipředmětové vazby a inspirovat se pro další výuku. 

Jak se objednat?
Kontakt, informace a přihlášky: edukace@moravska-galerie.cz nebo telefon:
532 169 177

Kolik to bude stát?
30 Kč / 1 dítě / 60 min, pedagogický doprovod zdarma 

Jak dlouho to bude trvat?
60 minut, v případě zájmu je možné se domluvit na 120 minutovém programu (platí pouze pro programy ve stálých expozicích ART IS HERE)

 

Přehled výukových programů pro školy v aktuálních výstavách

KMENY 90
Uměleckoprůmyslové muzeum (Husova 14, Brno) 

2. stupeň základních škol: Znaky mého kmene
Jaké společensko-kulturní proměny nastaly po roce 1989 a jak ovlivnily kulturu 90. let? To zjistíme ve výstavě KMENY 90, která nás provede subkulturami 90. let od hudby přes životní styl, módu, grafický design i výtvarné umění. Na závěr si sami vyzkoušíme tvořit v duchu tehdejších principů DIY, z odstřižků látek si vyrobíme punkové nášivky na bundu.

Střední školy:  Po stopách subkultur 90. let
Interaktivní komentovaná prohlídka výstavy VladimIra 518 KMENY 90 vás provede prostředím městských subkultur a seznámí se společenskými proměnami po roce 1989. Zjistíte, jaký vliv mělo politické uvolnění doby spolu s novými impulzy ze zahraničí na českou alternativní kulturu a vznik subkultur jako je graffiti, rap, reggae a mnoha dalších.

Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2017 - od 22. 9. 2017
Pražákův palác (Husova 14, Brno)

2. stupeň základních škol:  Co musíme udělat pro mladé umělce/umělkyně?
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Pojďme společně zjistit, kdo byl Jindřich Chalupecký, proč je po něm pojmenovaná cena pro umělce do 35 let, kterou založil Václav Havel a z jakého důvodu daná soutěž vznikla. Cílem programu je seznámit děti hravou formou s historií finalistů skrze myšlenkovou mapu od 90. let až po současnost, poznat současné trendy v umění a mezioborové myšlení. A aby toho nebylo málo, zkusíme si navrhnout i vlastní cenu.

Střední školy:  Co musíme udělat pro mladé umělce/umělkyně?
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Pojďme se společně zamyslet, zda potřebujeme v umění ceny. Zjistíme, kdo byl Jindřich Chalupecký, proč je po něm pojmenována cena pro umělce do 35 let, kterou založil Václav Havel. Cílem programu je seznámit studenty s myšlenkovou mapou historie finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého i se samotným zmiňovaným kritikem. Studenti tak pracují s vlastním kritickým myšlením.

Střední školy:  Dobrý den, jsem kritik jménem …
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova
Cílem programu je seznámit studenty vědomostní formou s obecnou rolí umělce, kurátora, kritika a produkčního. Formou diskuze a performativní hry poznáme důkladně jednotlivé finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého 2017 a staneme se odbornými porotci. Program je možné rozšířit o spolupráci se třídou, která probíhá již před příchodem do Moravské galerie. Není však nutnou podmínkou, jen návrhem pro rozšíření a námětem pro pedagogy výtvarných oborů.

 

Přehled výukových programů pro školy ve stálých expozicích

MS1ZS 

Edukační programy pro MŠ (pdf)           Edukační programy pro 1. stupeň ZŠ (pdf)

2ZSSS 

Edukační programy pro 2. stupeň ZŠ (pdf)        Edukační programy pro SŠ (pdf)

 

Vzdělávací programy v expozici ART IS HERE finančně podpořil Jihomoravský kraj

logojmk

 

MVuv

foto 1

foto 2

foto 3

Mapa stránek