Edukační programy

Přijďte s dětmi, žáky, studenty do galerie. Čeká je emocionální a estetický zážitek, jiný pohled na kulturu, historii i běžný život v různých obdobích. Otevřeme dveře nejen do světa umění a dokážeme dětem, že v galerii rozhodně nemusí být nuda. Návštěvnou galerie lze naplnit cíle stanovené ve vzdělávacích programech (RVP - člověk a společnost, umění a kultura), i mezipředmětové vazby a inspirovat se pro další výuku. 

Jak se objednat?
Kontakt, informace a přihlášky: edukace@moravska-galerie.cz nebo telefon:
532 169 177

Kolik to bude stát?
30 Kč / 1 dítě / 60 min, pedagogický doprovod zdarma 

Jak dlouho to bude trvat?
60 minut, v případě zájmu je možné se domluvit na 120 minutovém programu (platí pouze pro programy ve stálých expozicích ART IS HERE)

 

Přehled výukových programů pro školy v aktuálních výstavách

UK1968CZ2018
Program pro 2. stupeň ZŠ

Pojďte si vytvořit mapu vašeho vztahu ke kybernetice - speciálně pak k internetu a jeho prodloužené ruky - počítače. Nejprve dáme dohromady seznam různých systémů, na které narážíme v každodenním životě a poté se vrhneme do virtuálních světů. Jak by mohl vypadat náš domov a kde by byl? A jaká by tam byla krajina? Na jaké stránce (webu) cestujete? Zjistíte tak, jestli naše osobnost lze předpovědět a vytvořit zní za pomocí matematických systémů neživou bytost.

Průřezová témata :Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova, Mediální výchova

 

KOKOmputer
Program pro střední školy

Za pomocí algoritmického kódu zjistíme, jak vytvořit maskovací kód na vrstvy obrazovek a jak lze komunikovat skrze umělý systém. Algoritmus a kódy nejsou tak velkou neznámou v oboru matematiky, ale jak s nimi ostatní pracují dál? Dozvíte se například, že se určitý systém tvoří v elektronické muzice či v armádních tajných jednotkách. Pojďme tedy tyto jednotlivé vrstvy prozkoumat a poznat do hloubky až tajemného kyberprostoru.

Průřezová témata:Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova

 

Computer Points
Program pro střední školy v anglickém jazyce

Komentovaná prohlídka výstavy s naším cizojazyčným lektorem. Postupně se dostaneme k hlavním bodům přehlídky a čeká nás jejich analýza, kritika a diskuze. Bude zapotřebí poslouchat, bude zapotřebí se ptát a odpovídat. V rámci programu studenti zjistí, že počítač není cizinec, ale že může být nejen prodlouženou rukou umělce, ale také vědce. A jak že se dělají obrazy? To vše zjistíte na výstavě, při které si vytvoříme náš historický timeline a tak získáme vědomosti propojené s kontextem doby, kdy první počítačové umění vznikalo.

Průřezová témata :Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova 

 

Kolik to bude stát?

30 Kč / žák nebo student / pedagogický doprovod zdarma

(programy v Jurkovičově vile a programy v anglickém jazyce 50,- Kč)

 

Jak dlouho to bude trvat?

60 minut, v případě zájmu je možné se domluvit na 90 nebo 120 minutovém programu

 

Návštěvou galerie lze naplnit cíle stanovené ve vzdělávacích programech (RVP - člověk a společnost, umění a kultura) i mezipředmětové vazby a inspirovat se pro další výuku.

 

Přehled výukových programů pro školy ve stálých expozicích

MS1ZS 

Edukační programy pro MŠ (pdf)           Edukační programy pro 1. stupeň ZŠ (pdf)

2ZSSS 

Edukační programy pro 2. stupeň ZŠ (pdf)        Edukační programy pro SŠ (pdf)

 

Vzdělávací programy v expozici ART IS HERE finančně podpořil Jihomoravský kraj

logojmk

 

MVuv

foto 1

foto 2

foto 3

Mapa stránek