Stavba nové depozitární budovy

Stavba nové depozitární budovy Moravské galerie v Brně v Brně-Řečkovicích

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

EU

MMR

 

Cílem projektu je stavba nové depozitární budovy a pořízení jejího nezbytného vybavení, čímž bude zabezpečena odpovídající ochrana sbírky Moravské galerie v Brně a její uchování pro další generace. Výstupem projektu bude nový otevřený depozitář, který přispěje k vyváženému rozvoji území s pozitivním vlivem na zvyšování kulturního povědomí veřejnosti.

 

 

 

 

 

 

Mapa stránek