Revitalizace UMPRUM

DOVYBUDOVÁNÍ NÁVŠTĚVNICKÉHO ZÁZEMÍ A VYTVOŘENÍ NOVÉ STÁLÉ EXPOZICE DESIGNU

Cílem projektu je transformace překonaného formátu Uměleckoprůmyslového muzea do nové podoby, Muzea Designu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

EU

MMR

V rámci projektu dojde ke stavební obnově muzea a vytvoření nových výstavních ploch - zpřístupnění sbírkových fondů. Bude vybudována klidová zóna pro návštěvníky na terase Uměleckoprůmyslového muzea. Dojde k modernizaci technického a technologického zázemí, včetně nákupu vybavení, restaurování a v konečné fázi vytvoření nové stálé expozice.

 

 

 

 

 

Mapa stránek