Služby

Výpůjční služby

Meziknihovní výpůjční služba: knihovna@moravska-galerie.cz (účtujeme poplatek za poštovné)

Reprografické služby

Rešeršní služby

Informační služby

Internet a wi-fi pro registrované čtenáře zdarma

Mapa stránek