Elektronické informační zdroje

V knihovně jsou přístupné tyto elektronické informační zdroje:

Manuscriptorium
Projekt "Memoria Mundi Series Bohemica"
Databáze zpřístupňující výsledky digitalizace asi 1500 historických dokumentů (rukopisů, starých tisků a map) z fondů českých knihoven a dalších sbírkových institucí.

Ebsco Academic Search Complete
Plnotextová databáze vytvořená speciálně pro akademické instituce. Zpřístupňuje články ze 7900 časopisů včetně 6 800 recenzovaných. Zahrnuje širokou škálu především společenských věd.

Oborová brána ART Umění a architektura
Knihovna Moravské galerie v Brně  se v roce 2007 zapojila spolu s dalšími předními českými knihovnami do projektu Koordinovaná tvorba oborových a informačních bran, který iniciovala a vede Národní knihovna ČR s Karlovou univerzitou v Praze. Knihovny s fondy orientovanými na oblast umění a architektury vy tvořily a koncem roku 2007 uvedly do provozu oborovou bránu Umění a architektura (ART). Oborová brána umožňuje uživatelům pohodlně z jednoho místa a jedním vyhledávacím rozhraním paralelně prohledávat různé zdroje u nás i v zahraničí (např. elektronické katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze ad.). Poskytuje například i seznamy časopisů a přístup do jejich článkových databází, informace o výstavách a  jiných akcích v zúčastněných institucích.  Zdroje pro vyhledávání jsou pro komfortní hledání přednastaveny podle skupin a pro víceoborové zdroje jsou nastaveny filtry tak, aby se vyhledávaly jen záznamy k tématu umění a architektury.

Databáze Anopress
ve studovně knihovny je možné nahlédnout do elektronické mediální databáze Anopress, která monitoruje ohlasy v českém  tisku, televizi, rozhlasu a  na internetu. Heslo pro vstup do databáze Vám zprostředkuje  pracovnice knihovny.

 

Mapa stránek