Europa Jagellonica Virtual Images

Moravská galerie v Brně se připojuje k výstavnímu počinu Europa Jagellonica / Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386-1572 uměleckou realizací Filipa Cenka, jež bude zaměřena především na problematiku recepce uměleckého díla. Lze myšlenku, dojem a působení originálu zprostředkovat pomocí videozáznamu, je vnímání podmíněno fyzickou přítomností díla? Cílem je vytvořit živý dialog mezi divákem, současným umělcem a středověkým dílem, uvidět tak pozdně středověkou uměleckou produkci dnešním úhlem pohledu.

Souvislosti

Výstavy
VIRTUAL IMAGES

Mapa stránek