Dostaveníčka

Je podstata uměleckého díla shodná všem projevům vizuální kultury, nebo se liší podle doby vzniku? Jakým způsobem nás oslovuje tvorba středověkých mistrů? Je skutečně natolik odlišná od gestické malby nebo informelních pláten 20. století? Je propast mezi jednotlivými formami umění hluboká? Umělecká díla jsou mnohdy schopná hovořit různými prostředky o tomtéž. Dlouhodobý projekt Dostaveníčka, který je založen na cílené konfrontaci děl z různých období, odlišných žánrů a rozdílných technik, si klade za cíl vytvořit živý dialog mezi jednotlivými díly a svým způsobem tak i narušit zažitá myšlenková schémata. Možností výkladu je nespočetně mnoho. Může jít o dialog zcela poklidný, ale stejně tak bouřlivý, plný jiskření nebo prostý emocí.

Mapa stránek