Základní informace

Centrum nových strategií muzejní prezentace při Moravské galerii v Brně

Národní metodické centrum pro recepci a prezentaci výtvarné a vizuální kultury v muzejním kontextu, zkráceně centrum nových strategií muzejní prezentace (CENS), zřízené pod Moravskou galerií v Brně v roce 2011, zkoumá především způsoby vystavení děl výtvarné a vizuální kultury v muzejním kontextu a aplikuje výsledky svého bádání v praxi.

Cílem jeho aktivit není jen vytvářet metodiky, ale také působit jako poradenské centrum pro badatele a muzejní instituce v celé České republice. CENS bude při své práci vycházet nejen z průzkumu a dokumentace vybraných expozic nacházejících se u nás i v zahraničí, ale i z rozsáhlé literatury k tématu, která do galerijního a muzejního provozu přinesla v posledních dvaceti letech mnohé podněty, jejichž důsledkem byla revize stávajících postupů vytváření muzejních expozic. V současnosti je muzejní praxe rozkročená mezi tradičními a novými přístupy, které jsou charakteristické mezioborovou spoluprací a jež je nezbytně nutné v dnešní době využívat, pokud chce muzeum respektive galerie obstát v konkurenci ostatních volnočasových aktivit.

Jedním z dalších cílů centra je vytvořit platformu pro diskusi, pojmenovat problematická místa v tvorbě muzejních a galerijních expozic a napomoci propagaci a znovuustavení muzea umění jako svébytné a pro společnost nepostradatelné instituce.

Dosavadní spolupráce

  • Památník Lidice (Lidická galerie)
  • Galerie výtvarného umění v Chebu
  • Zámek Moravský Krumlov
  • Národní galerie v Praze
  • Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
  • Europa Jagellonica
  • Uměleckohistorická společnost v Českých zemích
  • Seminář dějin umění FF MU v Brně
  • Časopis Art and Antiques
  • Internetový magazín Artalk
  • Časopis Dějiny a současnost

 


Mapa stránek