Lidé v CENS

Mgr. Rostislav Koryčánek (*1972)

Centrum nových strategií muzejní prezentace, vedoucí, šéfkurátor MG

Mgr. Rostislav Koryčánek (* 1972, Uherské Hradiště) Po studiu na Střední zemědělské škole v Uherském Hradišti nastoupil na seminář dějin umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Mgr. 2000). V letech 1996 aţ 2001 studoval obor sociologie na Fakultě sociálních studií MU, kde absolvoval s prací na téma "Město jako ideální krajina nacionalismu". V letech 2001 aţ 2002 navštěvoval doktorandské studium v semináři dějin umění FF MU v Brně. Zaloţil architektonický časopis Era 21 (2001) v rámci vydavatelství ERA v Brně, jehoţ byl pět let šéfredaktorem. Jeho zájem o architekturu se promítl i do organizování a moderování "Kulatých stolů architektury" (Architektonické školství, Architektura a média etc.) nebo pořádání festivalu architektonických filmů ve Švýcarsku za podpory nadace Pro Helvetia. Za nejlepší kritický text v oblasti architektury získal ocenění Raymonda Rehnicera. Mezi lety 2007 aţ 2012 působil jako ředitel Domu umění města Brna. Po ukončení zde setrval jako manaţer projektu "Brněnské architektonické stezky". Od roku 2011 působí ve vědecké radě FaVU VUT v Brně a je kurátorem několika výstavních projektů zabývajících se architekturou.

 

Mapa stránek