Cena Jindřicha Chalupeckého 2021

I v roce 2021 naváže Moravská galerie na minulé ročníky, kdy spolupracovala se Společností Jindřicha Chalupeckého na přípravě a realizaci výstavy mladých umělců do 35 let, které mezinárodní porota vybrala do této soutěže. 

Porota se rozhodla do finále Ceny Jindřicha Chalupeckého 2021, již 32. ročníku místního nejvýznamnějšího ocenění pro autorky a autory do 35 let, vybrat čtyři umělkyně a umělce a jednu vícečlennou skupinu. Jsou jimi Robert Gabris, Jakub Jansa, Valentýna Janů, Anna Ročňová a umělecký ne-kolektiv Björnsonova. Společná výstavní prezentace se uskuteční na podzim 2021 v Pražákově paláci v Moravské galerii v Brně.

Mezinárodní porota ve složení Ivet Ćurlin (Kunsthalle Wien), Anna Daučíková (umělkyně a pedagožka), Charles Esche (Van Abbemuseum, Eindhoven), João Laia (Muzeum současného umění Kiasma, Helsinky) a Jan Zálešák (kurátor a pedagog) vybírala z téměř 90 portfolií zaslaných autorkami a autory prezentujícími svou tvorbu na současné české umělecké scéně. Výběr, ke kterému došla, reprezentuje širokou škálu médií i teoretických přístupů, celkově pak porota hodnotí úroveň a kvalitu zaslaných prací jako velice vysokou.

Stejně jako v loňském roce se i nově vyhlášené umělkyně a umělci shodli, že být vybrán na společnou výstavu už je samo o sobě dostačujícím oceněním. Ani letos tedy porota nebude z jejich společné výstavy vybírat "vítěze" či "vítězku" Po předchozím ročníku tedy i nyní celou pětici oceněných vybranou do CJCH 2021 čeká celoroční spolupráce, mezinárodní networking či možnost ateliérového zázemí. Veřejnost se s jejich tvorbou kromě výstavy v Moravské galerii v Brně bude moct seznámit během rozličných prezentací a doprovodných programů a samozřejmě také v online prostoru a pravidelných mediálních výstupech.

Zahraničními hosty letošního ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého je umělecká dvojice Daniel Fernández Pascual a Alon Schwabe působící pod názvem Cooking Sections. Jejich praxe se soustředí na zkoumání komplexních problémů globálně propojeného světa, a to především na příkladech z oblasti zemědělství a produkce potravin. Odkrývají tak sociálně-ekonomické, historické, politické a environmentální souvislosti. Pro jejich výstavu v Brně připravujeme pokračování projektu Salmon: A Red Herring, jenž byl představen minulý podzim v galerii Tate Britain v Londýně. Projekt pojednává o barvě z perspektivy potravinářského průmyslu a jeho dopadu na životní prostředí. Vizuálně působivou výstavu v Pražákově paláci bude doprovázet série živých akcí (přednášky, diskuze, performance) a její zahájení se uskuteční současně s tradičním Jury Weekendem Ceny Jindřicha Chalupeckého na začátku prosince. Salmon: A Red Herring je součástí dlouhodobého výzkumného projektu CLIMAVORE, který se proměňuje s ohledem na místo vystavení. Autoři zaměří svůj výzkum na místní kontext Brna a zejména jeho síť restaurací, přičemž jedním ze záměrů je zvýšení informovanosti a apel na stažení jídel s ingrediencí lososa z nabízeného menu. Vernisáž výstavy zahraničních hostů, kterou kurátorsky připraví Barbora Ciprová a Tereza Jindrová za SJCH, je naplánována na čtvrtek 2. 12. 2021.

Více informací najdete na stránkách Společnosti Jindřicha Chalupeckého

Informace

Výstava
24/9/2021 - 30/1/2022
Vstupné
80 / 40 / 150 Kč (základní / snížené / rodinné)
Budova
Pražákův palác
Datum vernisáže
23/9/2021 18:00

Mapa stránek