Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře

Zánik habsburské monarchie a vznik samostatného Československého státu sehrál klíčovou roli v budování mezinárodních kontaktů české avantgardy. Na rozdíl od ostatních evropských avantgardních meziválečných směrů, u kterých probíhaly kontakty s českou avantgardou pouze ojediněle, probíhala mezi českou a francouzskou avantgardou velice rozsáhlá komunikace. Velkou zásluhu na tom měl Josef Šíma.

Prostřednictvím Josefa Šímy, žijícího od počátku dvacátých let dvacátého století trvale ve Francii, se progresivní umělci mladé Československé republiky mohli dostat do kontaktu s umělci Francie, kteří udávali tón soudobému umění. Díky rozpadu Rakousko-Uherska navíc mohli navazovat sebevědomá partnerství s avantgardními uskupeními jako byla například Vysoká hra či Surrealistická skupina.

Výstavní projekt si klade za cíl zmapovat ranou Šímovu tvorbu od počátků do poloviny třicátých let. Těžiště projektu spočívá v příležitosti poprvé na našem území podrobně přiblížit a na unikátních dílech a dokumentech představit jednu z nejpozoruhodnějších (a veřejnosti doposud poměrně málo známých) kapitol českého avantgardního umění v zahraničí - Šímovo zásadní působení v pařížské skupině Vysoká hra (Le Grand Jeu).

Výstava se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna. Je součástí oslav připomenutí významných výročí roku 2018 spojených s naší státností (1918, 1968, 1993) a projektu Made in Czechoslovakia.

 

K výstavě si můžete zakouit i katalog Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře

katal1

________________________________________________

Na výstavě spolupracujeme s Národní galerií Praha:

   ng

 Realizaci výstavy podporuje:

 ministerstvo kultury 

 

Výstava je součástí projektu Společné století:

spolecne stoleti

 

Hlavní mediální partner

 

 čt

Partneři výstavy:

 

 zezula         aliance fr   moravia     vino 77

 

Mediální partneři:

 

art antiques            xantypa

wave             scala   

 

        

  rail      regio     tsb

      

Informace

Výstava
26/10/2018 - 24/2/2019
Kurátor
Petr Ingerle, Anna Pravdová
Grafická úprava
Grafický design Lukáš Kijonka
Architekt
Zbyněk Baladrán
Vstupné
100 / 50 / 190 KČ (ZÁKLADNÍ / SNÍŽENÉ / RODINNÉ)
Budova
Místodržitelský palác (Hlavní výstavní prostor)
Otevírací doba
st - ne od 10 do 18 h, čt od 10 do 19 h
Datum vernisáže
25/10/2018 18:00

Mapa stránek