Jan Kotěra

Ohlasy lidového umění. Po stopách moderny

Výstava poprvé představí vedle sebe dva zakladatele moderní architektury na našem území — Jana Kotěru a Dušana Jurkoviče jako tvůrce, kteří každý svým vlastním způsobem ctili lidové umění jako důležitý zdroj inspirace moderní architektury a uměleckého řemesla.

Výstava je prodloužena do 30/11/2012

Zakladatel moderní architektury Jan Kotěra patřil do okruhu přátel a obdivovatelů Dušana Jurkoviče. Oba ctili lidové umění jako důležitý zdroj inspirace moderní architektury a uměleckého řemesla. Jurkovič měl toto vštípeno už výchovou rodičů, ve své tvorbě se postupně propracovával ke stále více "akademičtějšímu" způsobu práce s tímto inspiračním zdrojem. Jan Kotěra naopak vnímal lidové umění výhradně z pozice akademického tvůrce. Semperovský požadavek nechat se inspirovat lidovou tvorbou si osvojil během studia u Otto Wagnera ve Vídni. Při návratu do Prahy se ocitl v pozici, kdy musel nacházet nová umělecká vyjádření, kterými by ukázal cestu svým žákům, ale i vrstevníkům. Inspiraci lidovým uměním nebylo možné se vyhnout. Pražské prostředí stále se upínající k Národopisné výstavě 1895 to přímo vyžadovalo. Kotěrova tvorba na počátku 20. století nese řadu forem převzatých z lidového umění.

Svůj obdiv Jurkovičovi Kotěra jasně deklaroval, především to bylo v obraně Jurkovičova konceptu budování lázeňského města Luhačovic. Po dostavbě vlastní vily Dušana Jurkoviče také zadal svým žákům téma klausurní práce: dům z korku.

Výstava představí tu polohu Kotěrovy tvorby, kdy se vztah k lidovému umění projevil nejvíce. Jednotlivé realizace budou rozděleny do významově spojených skupin podle architektova přístupu k práci s lidovými motivy. Téma "česká" vila bude představeno na realizacích jako je Trmalova vila v Praze (1902), Tonderova vila v St. Gilgen (1905) a Suchardova vila v Praze-Bubenči (1906-1907). Téma implementace lidového stylu v "národních" stavbách bude představeno na příkladech Národního domu v Prostějově (1905-1907) a Muzea v Hradci Králové (1906-1913).

V přijímacím salonu Jurkovičovy vily, který už Jurkovič sám vnímal jako výstavní pokoj, kde se návštěvníci měli seznamovat s podobou moderního bydlení ve formě zařízeného pokoje, bude vystaven Kotěrův nábytek pro jídelnu Franty Anýže z roku 1907 ze sbírek Moravské galerie v Brně. Jedná se o pozoruhodný modernistický soubor vídeňských forem.
EU_fin.jpg
___
Vernisáž výstavy 12/4/2012 je z kapacitních důvodů neveřejná.

Výstava je součástí prohlídky celé Jurkovičovy vily. Vstup pouze po předchozí rezervaci. Prohlídku vily s výkladem prosím
objednávejte přes rezervační formulář na stránkách Jurkovičovy vily.

 

__
Děkujeme za spolupráci prodejci počítačů a elektroniky CZC.cz

Informace

Výstava
13/4/2012 - 30/11/2012
Kurátor
Alena Krkošková
Autor
Martina Lehmannová
Vstupné
100/50 Kč
Budova
Jurkovičova vila
Otevírací doba
duben-říjen: Út-Ne: 10-18 h

Mapa stránek