Umění restaurovat umění

Práce restaurátorského oddělení Moravské galerie v Brně v letech 1996-2006

Poškozený umělecký předmět, postupy práce restaurátorů a výsledná podoba díla.

Tato dějová linie tvoří osu jednoho ze stěžejních projektů Moravské galerie v Brně v letošním roce. Jeho jedinečnost tkví v tom, že se nezaměřuje pouze na prezentaci zrestaurovaných přdmětů, ale naopak ukazuje cestu, která k výsledné podobě vede. Návštěvník také může vidět nejen zrestaurovaný předmět, ale také se prostřednictvím fotografické a restaurátorské dokumentace seznámí s jeho původním stavem a je účasten na procesu, kterým musel exponát projít, aby byl zachován pro budoucí generace. Restaurovat je umění. K výstavě byl vydán katalog. Se vstupenkou na tuto výstavu získáte 50% slevu ze vstupného do všech stálých expozic Moravské galerie v Brně. Výstava se koná pod záštitou Stanislava Juránka, hejtmana Jihomoravského kraje. Po dobu trvání výstavy je v prvním patře Uměleckoprůmyslového muzea pro všechny návštěvníky otevřen interaktivní dětský ateliér.

V rámci doplňkové výuky pro školy je připravena výtvarná dílna Pohled do zákulisí - více na stránkách dětského ateliéru.

 

Mapa stránek