Peter Finnemore: Zenový zahradník

Renomovaný velšský umělec střední generace, který reprezentoval svou vlast na letošním Bienále v Benátkách, se zaměřil ve svých posledních projektech na průzkum problematiky osobní identity a identity vlastního národa. Politické dějiny Walesu plné zvratů, národní hrdosti, rezistence a vědomé i podvědomé manipulace se staly pro Petera Finnemora zdrojem inspirace, a dost možná i obsesí, která vyvěrá z niterné potřeby člověka spojeného se svým tématem tou nejtěsnější možnou vazbou.

Finnemorovo dílo, to je jasný koncept, vizuální atraktivnost a ironie kombinovaná s humorem; možná lépe řečeno se zlehčováním. Za úsměvnou maskou inscenací je skryt hlubší obsah. Nicméně po jeho zhlédnutí si uvědomíme, že ta tam je doba, kdy bylo umění souborem velkých morálních exempel, ta tam je doba mentorství. Finnemore pracuje s přesně mířenou ironií vnímavého pozorovatele života. Jeho ironizování a humor však nejsou pasivním výsměchem, jsou kritikou parodující stereotypy sociálních schémat a mocenské mechanismy, dívají se zkoumavě na symboliku zaběhlých rituálů. Soubor prací Zen Gardener je obsahově mnohovrstevnatou záležitostí. Autor do něho zakódoval jak odkazy na nejaktuálnější témata hýbající světem (terorismus a institucionalizované násilí, manipulace s obsahy atd.), tak odkazy k tradičním fenoménům magie a umění, jakými jsou kupříkladu přírodní živly. Celý soubor je vlastně řadou záznamů inscenací, které autor realizoval v mikrosvětě vlastního domu a zahrady, tedy míst, kde jeho rodina žije již po několik generací. Umělcovo intimní prostředí se stalo zmenšeným odrazem světa a Finnemore ho využívá jako projekční plochu

úvodní slovo ředitele Moravské galerie v Brně, představitelů British Council a autora

British Council, Praha Oriel Mostyn Gallery, Llandudno (Wales, UK)

 

 

Informace

Výstava
15/7/2005 - 9/10/2005
Kurátor
Jiří Pátek
Budova
Uměleckoprůmyslové muzeum (Camera)
Datum vernisáže
14/7/2005 00:00

Mapa stránek