Nalezení obrazu

Rukopis a technika maleb 18. století

Výtvarnou kulturu střední Evropy ve druhé polovině 18. století zásadním způsobem ovlivnil vídeňský malíř Franz Anton Maulbertsch. Poněkud stranou zájmu však dosud zůstávalo jeho působení na Moravě. Výstava se proto zaměřuje nejen na jeho dílo, ale i na moravské umělce z jeho okruhu. Obrazy v expozici doplňují další exponáty, především kresby, výstava rovněž přibližuje průzkumové a restaurátorské práce realizované v rámci projektu Poselství barev, tvarů a myšlenek.Culture 2000

Mapa stránek