Flourish

Současné umění z Walesu

Třináct autorek a autorů z Walesu vystavuje v barokních prostorách Místodržitelského paláce.

Smyslem výstavy Flourish / Současné umění z Walesu, který pořádá Moravská galerie v Brně ve spolupráci s Britskou radou v Praze a Wales Arts International, je podívat se na dění na Britských ostrovech ze zcela jiné perspektivy než dosud. Našim cílem je vychýlit osu pohledu a představit umění, které vzniká mimo centrum, ve specifických podmínkách. Je to výstava v silném smyslu objevná a dobrodružná, byť na ní nechybí ani jeden z nejvýznamnějších současných britských postkonceptuálních umělců Cerith Wyn Evans. V jistém smyslu má současné velšské umění naše měřítka a může nám být svou zkušeností blízké. Už jenom tím, že o pozornost musí bojovat daleko intenzivněji. Jde nám ovšem o daleko víc. Současná umělecká scéna ve Walesu je totiž právě nyní velmi dynamická, analogicky k prudkému ekonomickému, sociálnímu a kulturnímu vzestupu celé této části Velké Británie. Výrazem této změny se stala také už prezentace čtyř současných velšských umělců na samostatné doprovodné výstavě na Mezinárodním bienále současného umění v Benátkách. Těžko přeložitelný název výstavy - Flourish - označuje právě tento charakteristický rys současného Walesu: rozkvět, bujení, překotný růst. Projekt zdůrazňuje spjatost uměleckých pozic a jejich protagonistů s konkrétním regionem, avšak vyzdvihuje jeho otevřenost vůči podnětům ze všech stran. Reflexe svébytných a často tragických politických dějin je jenom jedním z mnoha témat, jimiž nás umělci z Walesu zaujali. Specifickou vlastností, kterou české publikum ocení, je také jejich smysl pro humor a paradox.

úvodní slovo kurátora výstavy Anthony Shaplanda a ředitele Moravské galerie v brně Marka Pokorného

Respekt, Art and Antiques, Newton IT

British Council, Wales Arts International, galerie g39 v Cardiffu

 

 

Informace

Výstava
25/11/2005 - 26/2/2006
Kurátor
Marek Pokorný, Anthony Shapland
Budova
Místodržitelský palác
Datum vernisáže
24/11/2005 00:00

Mapa stránek