Barbora Klímová: Sliders

Barbora Klímová (* 1977) je absolventkou Fakulty výtvarných umění v Brně. V současné době navštěvuje antverpský „Higher Institute for Fine Arts“. Již během svého brněnského studia se projevovala jako výjimečně talentovaná a cílevědomá umělkyně, což prokázala mimo jiné i na celé řadě studentských a profesionálních přehlídek výtvarného umění konaných v České republice i v zahraničí.

Tvorba Barbory Klímové se nese v duchu narušování zaběhnutých modelů vnímání. Nejprve zkoumala překračování hranic obrazu, objektu, architektury a designu. Její realizace nesly (a nesou) některé formální znaky modernismu, geometrické abstrakce, či minimalismu 60.-70. let. Například její geometricky abstraktní obrazy využívaly netradiční textilní materiály. Autorka rovněž pracovala s jednoduchými barevnými geometrickými boxy, které zavěšovala na stěny a později začala používat počítačové programy k modelování jednoduchých prostorů převáděných do média obrazu či kresby. V pozdějších realizacích začala Klímová využívat formu na první pohled nenápadných objektových intervencí zdánlivě utilitárních předmětů - okenních žaluzií, kachliček na stěně, osvětlovacích těles - do galerijního prostoru. O těchto "modelech" původně bytových či dekorativně-funkčních prvků implantovaných do stávajícího prostředí autorka hovoří jako o mimikry. Divák si spíše než přítomnost určitého artefaktu má uvědomovat vlastní situaci/polohu, ale i samotný akt pozorování. Název SLIders je ve skutečnosti zkratkou pro "Street Lamp Interference" a je inspirován zážitkem z noční ulice, kdy se nad námi rozsvítí nebo zhasne pouliční lampa právě v okamžiku, kdy pod ní procházíme. Pocit, že jsme to my, kdo nějakým způsobem "zavinil" zhasnutí světla, ale také třeba náhlou nefunkčnost počítače, hodinek či kreditní karty, mívá mnoho lidí. Podobné příhody bývají interpretovány různými způsoby od "vědeckých", zabývajících se možnou elektromagnetickou interferencí člověka s elektrickým zařízením, až po domněnky, že jde o signály z kosmu.

úvodní slovo kurátora výstavy

 

 

Mapa stránek