21. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2004

Grafický design, ilustrace a písmo v knihách, časopisech, novinách a nových médiích

Bienále Brno, založené roku 1963, pořádané každý sudý rok, je jedinečnou přehlídkou současného světového grafického designu, na níž se ve vzájemné konfrontaci setkává tvorba, přinášející nové tvůrčí podněty v oboru designu vizuálních komunikací uplynulého čtyřletého období.

Koncepci letošního ročníku připravil organizační výbor 21. Bienále Brno v čele s předsedou Alešem Najbrtem a s místopředsedy Tomášem Machkem a Radkem Horáčkem, ve spolupráci s organizační tajemnicí Bienále Miroslavou Pluháčkovou a organizačním garantem mezinárodního sympozia Alanem Zárubou. Vystavující autoři obeslali své práce ve čtyřech výstavních kategoriích, z nichž nejvíce je tradičně zastoupena knižní tvorba, oproti designu novin a časopisů a návrhům písma. Přestože kategorie nových médií byla obeslána letos ve dvojnásobném počtu než před čtyřmi lety, vystavující autoři stále upřednostňují tradiční média. Lépe než v předchozím ročníku byla obeslána kategorie nových médií (z 27 autorů nových médií bylo vybráno 11 ukázek od 7 autorů). Prezentace nových médií je začleněna i v doprovodných výstavách (v rámci výstavy současného švýcarského designu bude návštěvníkům umožněna prohlídka webových stránek švýcarských autorů, prezentovaných na výstavě Práce ze Švýcarska a na výstavě mezinárodní poroty). Výrazně ubylo ilustrací, jejichž samostatnou výstavu s názvem Horizonty ilustrace pořádá Sdružení Bienále Brno jako jednu z doprovodných výstav. Členství v mezinárodní porotě přijali Ruedi Baur (Švýcarsko), Peter Bil'ak (Slovensko), Julia Hasting (Velká Británie), Keizo Matsui (Japonsko), Aleš Najbrt (Česká republika), Stefan Sagmeister (USA) a František Štorm (Česká republika). Mezinárodní porota vyznamená při zahájení Bienále nejlepší díla Velkou cenou a hlavními cenami v každé ze čtyř výstavních kategorií. Udělí i speciální ceny institucí, mj. Icograda Excellence Award, Cenu za nejlepší evropský design BEDA (Bureau of European Designers' Associations), Cenu Alfonse Muchy za ilustrační tvorbu Sdružení Bienále Brno, cenu Design Prestige Design centra ČR ad. V závěru výstavy bude na základě hlasování odborné veřejnosti vyhlášena Cena kritiky. 21. Bienále Brno představí současnou tvorbu z let 2000-2003 od 120 autorů z 26 států (280 exponátů), které ve dnech 25. a 26. února 2004 vybrala odborná porota z 320 přihlášených tvůrců z 36 zemí (ze 2000 děl). Porota pracovala za předsednictví Rostislava Vaňky a Ivy Janákové. Výběr byl velmi přísný, jeho hlavním kritériem byla kvalita práce, reflektující aktuální trendy v současném grafickém designu. Vyřazeno bylo 200 autorů. K výstavě vydává Moravská galerie v Brně rozsáhlý katalog (245 stran, celobarevný), který zahrnuje ukázky prací členů mezinárodní poroty, základní údaje a vybrané dílo každého ze soutěžících, jakož speciální přílohu věnovanou doprovodným výstavám. Základní informace o Bienále Brno jsou uvedeny na internetové adrese www.bienale-brno.cz. Vizuální styl letošního Bienále Brno vytvořil Robert V. Novák, webové stránky Bienále realizoval ve svém studiu ve spolupráci s Davidem Baliharem. Robert V. Novák je také autorem návrhu reklamního spotu Bienále pro Českou televizi, jehož animaci realioval Michal Klega s hudbou skupiny Alvik. Nápadité architektonické řešení výstavy s využitím výstavní grafiky Roberta V. Nováka navrh Ing. arch. Zdeněk Rychtařík. Hlavní výstava Bienále Brno je instalována v Uměleckoprůmyslovém muzeu a v Místodržitelském paláci Moravské galerie v Brně, v Pražákově paláci obohatí výstavní program letošního ročníku Bienále doprovodné autorské výstavy Adrieny Šimotové a Stanislava Kolíbala z cyklu Osobnosti českého grafického designu. Soutěžní přehlídka 21. Bienále grafického designu Brno 2004 s širokým spektrem kurátorsky koncipovaných výstav poskytne návštěvníkům kromě inspirativních podnětů i řadu naučných aspektů s reflexemi vrcholů a kvalit historického i současného grafického designu v mezinárodním kontextu.

Ministerstvo kultury ČR, Design centrum ČR, Dům umění města Brna, Sdružení Bienále Brno, Unie výtvarných umělců ČR

Mapa stránek