Zemřela kunsthistorička Jiřina Medková

Zemřela kunsthistorička Jiřina Medková

Dne 1. 4. 2020 tiše odešla ve věku devadesáti osmi let PhDr. Jiřina Medková, přední odbornice na české sklo a autorka několika monografií, která po dlouhá léta působila v čele brněnského Uměleckoprůmyslového muzea. Společně s největšími osobnostmi uměleckého sklářství (Brychtová, Libenský, Roubíček, Šuhájek, aj.) stála jako teoretička a organizátorka výstav u zrodu i následné celosvětové slávy české skleněné plastiky. Za svoji činnost získala mnohá ocenění včetně Ceny města Brna. Rozloučení proběhne v nejužším rodinném kruhu.

Jiřina Medková se narodila 27. prosince 1921 v Brně. Po absolvování reálného gymnázia a Školy uměleckých řemesel v Brně vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Jejím hlavním profesním zájmem se stalo historické a současné sklo. Působila jako ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea, kde byla též kurátorkou sbírky skla. V 60. letech po vzniku Moravské galerie byla pověřena vedením Ústavu užitého umění a stala se zástupkyní ředitele. V této funkci položila základy nové akviziční politiky ústavu, rozběhla intenzivní výstavní činnost a podílela se na otevření nové stálé expozice. Předsedala komisi pro výkup starožitností pro sbírkotvorné instituce v Brně. Jako kurátorka iniciovala významné akce - Trienále řezaného a rytého skla, přehlídky skleněné plastiky Metamorfózy skla či Skleněná plastika. Bohatá byla také její publikační a přednášková činnost. Jiřina Medková se výrazně zapsala do brněnské kulturní historie zejména v 60. a 70. letech 20. století. V její osobě se spojila vědecká erudice se schopností prezentovat výsledky své práce laické i odborné veřejnosti. 

Requiescat in pace. 

 

Medkova 

Přehled aktualit

Informace

Datum vložení aktuality
2/4/2020

Mapa stránek