Moravská galerie vydává nový bulletin s podtitulem Bauhaus 100

Vydání 80. čísla bulletinu je příspěvkem Moravské galerie ke stoletému výročí Bauhausu, zaměřeným na ohlas jeho idejí v brněnské meziválečné architektuře, designu, fotografii a filmu. Všímá si osudů stěžejních pedagogů Bauhausu László Moholy-Nagye, Hannese Meyera, Ludwiga Miese van der Rohe, kteří na křižovatkách svých životních osudů a cest přenášeli vlivy Bauhausu z hlavních ohnisek modernismu do dalších evropských center, včetně Brna, města se silným tvůrčím a intelektuálním potenciálem meziválečné moderny.  80. bulletin MG seznamuje čtenáře s výsledky výzkumu a novými poznatky českých a zahraničních odborníků k uvedenému tématu.

Přijměte pozvání na křest tohoto bulletinu za přítomnosti jeho editorky Marty Sylvestrové.

Akce proběhne v rámci pop-up projektu BEER IS HERE 18. 6. 2020 v 18 hodin na nádvoří Pražákově paláce. 

Vstup na akci je zdarma.

Bulletin 80_Bauhaus _0007

Přehled aktualit

Informace

Datum vložení aktuality
9/6/2020

Mapa stránek