Antonín Dufek, emeritní kurátor Moravské galerie v Brně, získal Cenu města Brna

S radostí oznamujeme, že Antonín Dufek, emeritní kurátor Moravské galerie v Brně, získal Cenu města Brna za přínos v oboru společenských věd.

Jako kurátor Moravské galerie v Brně vytvořil druhou největší sbírku fotografií v ČR, která čítá přes 20 tisíc fotografií.

Již dříve získal Cenu pro osobnost české fotografie za dlouhodobý přínos (Asociace profesionálních fotografů, 2011).

Antonín Dufek se narodil 30. listopadu 1943 v Brně. Zde také vystudoval gymnázium a v roce 1967 tu absolvoval dějiny umění na Filozofické fakultě dnešní Masarykovy univerzity, kde se pod vedením profesora Alberta Kutala věnoval gotickému umění. Je autorem studie Brněnské sochařství do roku 1411, Brno v minulosti a dnes XIII. V roce 1968 se stal kurátorem fotografické sbírky Moravské galerie v Brně. Ve funkci emeritního kurátora zde pracuje dodnes. Vytvořil sbírku s důstojným zastoupením české, moravské a částečně i slovenské tvůrčí fotografie zejména minulého století. Nejvzácnější je kolekce meziválečné avantgardní fotografie (Jaromír Funke a další), představená i v Anglii, Francii, USA a v dalších zemích. Do mnoha zemí cestovaly také fotografie Josefa Sudka. Antonín Dufek byl kurátorem fotografické části výstavy o avantgardě střední a východní Evropy "Europa, Europa" v Bonnu. Je spoluautorem encyklopedií výtvarného umění a fotografie a autorem všech kapitol o fotografii v díle Dějiny českého výtvarného umění. Pedagogicky působil hned na několika školách, jmenujme například Filozofickou fakultu MU nebo Fakultu výtvarných umění VUT. Přednášel také v zahraničí (Londýn, Houston aj.). Je držitelem ceny Asociace profesionálních fotografů ČR Osobnost české fotografie za dlouhodobý přínos fotografii a dalších ocenění. Celkem připravil přes 200 výstav a publikoval řadu monografií fotografů. Většinu svých textů zveřejnil v časopisech a sbornících. Díky své vytrvalé soustředěné práci rozšířil povědomí o české fotografii nejen u nás, ale i v zahraničí.

 

Přehled aktualit

Informace

Datum vložení aktuality
8/2/2018

Mapa stránek