Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice strážný

Moravská galerie v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Strážný

vyberko strazny

Místo výkonu práce:  Moravská galerie v Brně
Oddělení bezpečnosti a ostrahy sbírek
Husova 18, 662 26 Brno

Termín vyvěšení oznámení dne: 9. listopadu 2017

Pracovní náplň

- Fyzická ostraha majetku a osob v objektech Moravské galerie v Brně
- Komplexní zajišťování administrativní agendy spojené s výkonem strážní služby
- Obsluha zabezpečovací techniky, tj. PZTS, EPS a CCTV
- Zajišťování bezpečnosti na společenských akcích
- Evidence návštěv a obsluha šatny

Kvalifikační předpoklady a požadavky

Odborná způsobilost pro výkon profese strážný, tj.:
- profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo
- vysokoškolské vzdělání, nebo
- vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
- střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
- doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo
- doklad absolvování kurzu střední nebo vyšší policejní školy MV, případně praporčické nebo důstojnické a praporčické školy Sboru národní bezpečnosti, Střední odborné školy Sboru národní bezpečnosti či Střední odborné školy Federálního policejního sboru anebo Vysoké školy SNB.

Nabízíme

- Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
- Pracovní poměr na dobu určitou
- Zázemí významné kulturní instituce
- 5 týdnů dovolené

Termín nástupu

1. 1. 2018

Předpoklady pro vznik pracovního poměru

- Státní občanství ČR
- Věk minimálně 18 let
- Způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

Náležitost přihlášky

- Strukturovaný životopis s fotografií
- Motivační dopis
- Souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.


Bližší informace podá

Mgr. Michal Kučera, +420 602 219 552, michal.kucera@moravska-galerie.cz

Přihlášku zasílejte do 24. 11. 2017, a to elektronicky na adresu michal.kucera@moravska-galerie.cz, nebo písemně na adresu: Michal Kučera, Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přehled aktualit

Informace

Datum vložení aktuality
8/11/2017

Mapa stránek