Rubensova Medusa ozdobou výstavy v německém Schwerinu

Ústřední exponát stálé expozice Umění od gotiky po 19. století Moravské galerie v Brně, obraz Hlava Medusy vůdčí osobnosti vlámské barokní malby, jednoho z nejvýznamnějších malířů všech dob Petra Pavla Rubense, opustil nejen brněnský Místodržitelský palác, ale poprvé v novodobé historii také území našeho státu. V současné době je prezentován ve Schwerinu, metropoli německé spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko, na výstavě s příznačným názvem Menagerie der Medusa (7. 7. - 15. 10. 2017) pořádané tamním Státním muzeem (Galerie Alte & Neue Meister des Staatlichen Museums Schwerin). Přehlídka zaměřená primárně na tvorbu amsterdamského malíře 17. století Otty Marseuse van Schriecka (1619/1620-1678) představuje rovněž širší souvislosti dobové malby zátiší s tehdejšími přírodovědeckými výzkumy. Na brněnském obraze se vedle některých fantastických živočichů vyskytují rovněž četní zástupci hmyzí říše, plazů, štírů a obojživelníků namalovaní s anatomickou přesností prozrazující důkladnou znalost zoologických ilustrací či přímo živočišných modelů. V tomto kontextu lze proto nahlížet na Rubensovu Hlavu Medusy i jako na mimořádně zdařilé propojení mytologického námětu s tehdy moderní vědeckou ilustrací.

Důležitost zápůjčky obrazu ze sbírek Moravské galerie v Brně dokumentuje nejen skutečnost, že se stal jedním z hlavních vizuálních motivů výstavy, ale i slova jejího kurátora Gero Seeliga pro Norddeutscher Rundfunk: "Je to opravdu výjimečná zápůjčka a neuvěřitelné privilegium, že zde můžeme mít tak vzácný obraz." Význam prezentace je o to větší, že v zahraniční odborné literatuře byl brněnský obraz dosud považován převážně za kopii Rubensovy malby stejného námětu z Uměleckohistorického muzea ve Vídni. Na výstavě ve Schwerinu, případně na její repríze v nizozemském Enschede (5. 11. 2017 - 11. 3. 2018) - pokud se podaří dojednat podmínky zápůjčky - budou mít možnost vidět originál díla a posoudit jeho vynikající kvality také zahraniční odborníci na nizozemské malířství 17. století, což by mělo přispět k oprávněnému zařazení obrazu z Moravské galerie do kontextu tvorby vlámského barokního mistra.

Petr Tomášek, kurátor sbírek starého umění a umění 19. století 

Mudesa Schwerin

Přehled aktualit

Informace

Datum vložení aktuality
12/7/2017

Mapa stránek