Oltář ze Životic vystaven v Místodržitelském paláci

Ve stálé expozici v Místodržitelském paláci je nově vystaven skříňový oltář ze Životic u Nového Jičína, který pochází z roku 1482. Oltář ve stálé expozici dočasně nahradil Rubensovu Hlavu Medúsy, která byla zapůjčena na výstavy v německém Schwerinu a nizozemském Enschede.

Oltář ze Životic je význačným dokladem pozdně středověkého umění na Moravě. Původně sloužil jako hlavní oltář v jednom z nejstarších gotických dřevěných chrámů u nás, který však na konci 19. století vyhořel. Oltář se podařilo zachránit a nedlouho poté se i přes četná poškození stal jedním z nejhodnotnějších exponátů brněnského Uměleckoprůmyslového muzea. Moravské galerii v Brně se podařilo získat od Ministerstva kultury ČR prostředky na náročné restaurování, díky čemuž může být aktuálně vystaven v Místodržitelském paláci. Náročný zákrok provedla akad. mal. Markéta Pavlíková, Ph.D. z restaurátorského ateliéru Akademie výtvarných umění v Praze.

Umělecký význam oltáře hodnotí Petr Tomášek, kurátor sbírek malířství a sochařství starého umění a 19. století:
"Na rozdíl od většiny uměleckých děl dochovaných z období středověku je životický oltář přesně datován, známe také místo jeho původního uložení, což ještě podtrhává jeho kulturně-historickou hodnotu. Navíc se jedná o jediný pozůstatek unikátní gotické výzdoby vyhořelého dřevěného kostela sv. Jana Křtitele, kterou na konci 19. století vysoce hodnotili členové Centrální komise pro výzkum a zachování stavitelských památek, ústředního orgánu památkové péče tehdejší rakousko-uherské monarchie." 

 

Přehled aktualit

Informace

Datum vložení aktuality
1/9/2017

Mapa stránek