Národní cena za studentský design 2017 - informace pro soutěžící

Důležité informace!

Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo 255 autorů s 230 pracemi.

Co účastníky soutěže teď čeká?

  1. Do poloviny července budou studenti dostávat přidělená registrační čísla, pod kterými budou jejich práce soutěžit. Soutěž je anonymní.
  2. Souběžně s tím dostanou školy nebo samostatně platící studenti faktury za registrační poplatek. Splatnost faktur je 14 dnů.
  3. V polovině července budou zveřejněny dvě národní pedagogické poroty - pro vysoké školy a univerzity a pro střední a vyšší odborné školy.  
  4. Tyto poroty ohodnotí všechny přihlášené práce. V polovině srpna se bude vědět, kdo postoupil do nominací na Národní cenu za studentský design 2017.
  5. Poté dostanou studenti nebo školy s nominovanými pracemi informační e-mail z Moravské galerie v Brně, kdy a kam mají práce doručit.
  6. Mezinárodní porota, která rozhodne o udělení jednotlivých ocenění, bude zasedat v Moravské galerii v Brně 7. 9. 2017
  7. První výstava vybraných nominovaných prací Nový (z)boží 2017! proběhne v Moravské galerii v Brně od 14. 9. - 29. 10. 2017
  8. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v Moravské galerii v Brně 19. 10. 2017.
  9. Výstava Nový (z)boží 2017! se v Praze představí v galerii Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství od 6.11. - 30. 11. 2017 (pokud na ni budou finanční prostředky). 

Jaké ceny čekají na oceněné studentské práce? 

Národní cena za studentský design 2017 * GRAND
Symbol ceny
Diplom
Rezidenční pobyt v Českém centru zahraničí
Luxusní hodinky značky Prim v hodnotě 20 000 Kč
Pobyt v Artcampu
Kniha Materiology
Voucher na volný vstup do knihovny materiálů Matério
Produkt firmy IKEA
Produkt firmy Tescoma
Předplatné časopisu Brand&Stories
Odborná literatura Moravské galerie v Brně 

Národní cena za studentský design 2017 * JUNIOR (cena je určena pro studenty vyšších odborných škol a středních odborných škol)
Symbol ceny
Diplom
Pobyt v Artcampu
Produkt firmy IKEA
Produkt firmy Tescoma
Předplatné časopisu Brand&Stories
Odborná literatura Moravské galerie v Brně 

Excelentní studentský design 2017
Diplom
Pobyt v Artcampu
Produkt firmy IKEA
Produkt firmy Tescoma

Dobrý studentský design 2017
Diplom
Produkt firmy IKEA
Produkt firmy Tescoma

Instituce udělující finanční ceny a dary
Ceny děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni  (30 000 Kč)
Exit design - cena děkana Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem (30 000 Kč)
Cena ředitele ÚK Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně (10 000 Kč)
Cena rektora Mendelovy univerzity v Brně (10 000 Kč)
Cena ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze (odkup práce do sbírek muzea do výše 10 000 Kč)
Cena generálního ředitele Národního technického muzea v Praze (odkup práce do sbírek muzea do výše 10 000 Kč)
Cena Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea v Praze (5 000 Kč)

Výběrové speciální ceny / stáže, pobyty
Depo2015 Plzeň, stáž ve vzdělávacím cyklu Kreativní inkubátor Depo2015 v hodnotě 25 000 Kč  
Atak design Brno, stáž ve studiu a kniha Kobobook
Koncern Praha, stáž ve studiu
Unie profesionálních designérů ČR, diplom
Časopis Architect +, roční předplatné
Design Cabinet CZ, odborná literatura  
Cena novinářů, čokoládová bábovka
Cena veřejnosti

Soutěž je anonymní. Práce hodnotí dvě národní pedagogické poroty s jedna mezinárodní porota nezávislých expertů z firem, studií, muzeí, odborných společností a institucí aj.  

Přehled aktualit

Informace

Datum vložení aktuality
4/7/2017

Mapa stránek