Užité umění a design

 

30/6/2017 uzavření umprum kolečko

 

Místo: Uměleckoprůmyslové muzeum (Husova 14, Brno)

Kurátoři: Pracovníci Moravské galerie v Brně pod vedením Kaliopi Chamonikoly v letech 1999 až 2001. Expozice byla zpřístupněna 15/12/2001.

Vstupné zdarma

Expozice situovaná do celého 2. podlaží Uměleckoprůmyslového muzea představuje nejvýznačnější díla uměleckého řemesla a užitého umění ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Její široký záběr sahá ve vybraných exponátech od období středověku po počátek 20. století.

V chronologickém sledu jednotlivých historických epoch je zachycen vývoj a stylové proměny jednotlivých oborů - zejména nábytku, textilu, skla, keramiky, porcelánu a drahých a obecných kovů jak na příkladech pozoruhodných solitérních kusů, tak významných souborů. Široký internacionální rádius, kterým se vyznačují především historické sbírky, je ve 20. století vystřídán důrazem především na domácí produkci, popřípadě přilehlé geografické oblasti. Zvláštností je rovněž začlenění malířských děl do jednotlivých tematických souborů a sledování přesahů k volnému umění. Výběr exponátů ve výstavních sálech je podřízen tématům, charakteristickým pro jednotlivá stylová období.

Stylová období:
· I. Odlesk věčnosti - gotika
· II. Apoteóza krásy - renesance
· III. Erupce tvarů - baroko a rokoko
· IV. Řád jako ideál - klasicismus, empír, biedermeier
· V. Fenomén návratů - druhé rokoko, historismus
· VI. Ornament jako forma - secese

DESIGN.LIVE!
Prostor pro design vnáší do stálé expozice užitého umění aktuální trendy 21. století na poli české designérské scény. V cyklu čtvrtletních prezentací představuje zajímavé osobnosti, výjimečné realizace a originální projekty. Vybízí ke konfrontaci uměleckořemeslné práce s moderním designem, hledá souvislosti, inspirace, formální i historické vazby. Otevírá nové možnosti nahlížení na současný design a vytváří platformu vzájemné spolupráce designérů a Moravské galerie v Brně.

Milan Pekař: Vázy

9. 12. 2016 - 16. 4. 2017

Unikátní porcelánové vázy Milana Pekaře, které na první pohled zaujmou svými glazurami, jsou výsledkem dlouhodobého studia odborné literatury, zájmu o chemii a především časově náročného testování. Autor využívá vlastností stříbra a jiných drahých kovů, jako i složek pomáhajících krystalizaci a velmi malou úpravou jejich složení dociluje rozdílných výsledků. Při kontrolovaném chlazení v peci začnou za určitých podmínek růst krystaly zinku a jiných sloučenin. Výsledek lze do jisté míry ovlivňovat také teplotou pálení a způsobem chlazení. Přesto je každá glazura unikátní a neopakovatelná. Jejich výrazná a zářivá barevnost je docílená kombinací pestré palety oxidů kovů a kontrastuje s lapidárními tvary, jejichž proporce se liší podle jednoduchých matematických poměrů. Za kolekci krystalických váz byl Milan Pekař nominován v kategorii Designér roku v soutěži Czech Grand Design 2014.

DESIGN.LIVE! Milan Pekař: Vázy

 

Autorem instalace výstavy je hipposdesign.

 


Doprovodné programy a akce pro děti i dospělé najdete v přehledu aktuálních akcí. Výukové programy ve stálé expozici určené pro  školy jsou v sekci Vzdělávání - Školy nebo v souvislostech této strany.

Volný vstup do stálých expozic MG je umožněn za finanční podpory SPP CZ.

Spp _logo

 EU-ETC_LOGO_2012.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mapa stránek