Umění od gotiky po 19. století

Místo: Místodržitelský palác (Moravské náměstí 1a, Brno)

Kurátor: Petr Tomášek

Vstupné zdarma

Výstava je kvůi rekonstrukci momentálně uzavřená. Více informací najdete ZDE. 

--------------------------------------------------------------------- 

Pohled Medúsy - Evropské umění šesti století
Název expozice je inspirován obrazem Petra Pavla Rubense "Hlava Medúsy", který patří k nejpozoruhodnějším uměleckým dílům ve sbírkách starého umění Moravské galerie v Brně. Pohled Medúsy měl, jak známo, v příběhu o Perseovi takovou sílu, že člověka proměnil v kámen. To, že se umělci podařilo přenést tuto magickou schopnost do obrazu, dokazuje skutečnost, že Rubensův obraz byl v původní instalaci muzea vystaven za oponou, aby se ženy a děti nevylekaly. Název expozice je metaforou výtvarného umění schopného vyvolávat silné zážitky, budit úžas, dráždil divákovu fantazii. Soustředí nejcennější exponáty evropského umění ze sbírek Moravské galerie v Brně od 14. do 19. století. Doplňují ji díla zapůjčená z církevního majetku a sbírek dalších institucí. Mezi jednotlivými kolekcemi zaujímá významné místo umění středověku, díla barokních malířů a sochařů moravské a rakouské provenience, soubor italského, flámského a holandského malířství, obohacený v poslední době o významné přírůstky i nová autorská připsání, a konečně umění 19. století v jeho figurální a krajinářské poloze.

Části výstavy
Ad honorem Dei - Výtvarná kultura středověku Moravy, Čech, Rakouska, Německa a Nizozemí 
L'Italia Magnifica - Italské umění 14. - 18. století 
Život a mýtus - Nizozemské malířství 16. - 17. století 
Triumf víry - Oslavení rozumu - Barokní umění 
Příběh člověka, tvář krajiny - Umění 19. století

Informace pro návštěvníky
Expozice je doplněna doprovodnými texty a rozšířenými popiskami u nejvýznamnějších děl a autorů (čeština, angličtina).

 

Doprovodné programy a akce pro děti i dospělé najdete v  kalendři akcí.
Přehled výukových programů pro školní skupiny ve stálých expozicích najdete v sekci Vzdělávání - Školy -   Edukační programy pro školy.


Volný vstup do stálých expozic MG je umožněn za finanční podpory SPP CZ.

Spp _logo

 

 

  

 

 
Mapa stránek