ART IS HERE: Moderní umění

Místo: Pražákův palác (Husova 18, Brno)

Kurátoři: Ondřej Chrobák, Petr Ingerle

Vstupné zdarma

Ve druhém patře Pražákova paláce se nachází nově zrekonstruovaná stálá expozice Moderního umění zaměřená na prezentaci tvůrců české moderny a meziválečné avantgardy (B. Kubišta, A. Procházka, J. Zrzavý, V. Špála, J. Čapek, J. Šíma, J. Štyrský, Toyen atd.). Její nová koncepce doznala oproti dřívější podobě několik změn a rozšíření.

Zastoupení vystavených exponátů je od původního řešení obohaceno o představení okruhu autorů spojených s brněnskou odnoží uměleckého seskupení Devětsil nebo sochařský ostrov zpracovaný Maximem Velčovským, který prezentuje netradiční rozmístění prostorových exponátů Moravské galerie. Pokračováním této expozice je částěčně zpřístupněný depozit soch v suterénu Pražákova paláce, který umožňuje divákům nahlédnout do zákulsí galerijního provozu.

K dalším novinkám patří vyhrazení jedné místnosti pro dílčí výstavy "prací na papíře" a jiné krátkodobé projekty, které budou pravidelně oživovat stálou expozici. Jako první zde jsou instalovány ukázky z tvorby a osobního archivu jednoho z nejvýznamnějších malířů spojených s Brnem Františka Foltýna. 

"Sbírkotvorné státní instituce zabývající se prezentováním volného či užitého umění vnímám jako skladiště informací, které byly kurátory posbírány v kontextu konkrétního místa a doby. Moji instalaci nevnímám jako tradiční přehlídku "best of", ale jako intervenci do tohoto skladiště plného rozlišných názorů, myšlenek či formálních přístupů. Na konkrétních dílech mne nezajímá pouze jejich ukončenost v době vzniku, ale rovněž nové interpretace, které mohou vyvstávat na povrch díky situaci, ve které se objeví či vystaví dnes." říká Maxim Velčovský ke své spolupráci s Moravskou galerií.

 


Doprovodné programy a akce pro děti i dospělé najdete v přehledu aktuálních akcí. Výukové programy ve stálé expozici určené pro  školy jsou v sekci Vzdělávání - Školy nebo v souvislostech této strany.

Expozice Moderního umění byla finančně podpořena Jet Investment Management, a.s.

Volný vstup do stálých expozic MG je umožněn za finanční podpory SPP CZ. 

Spp _logoMapa stránek